загрузка...
 
16. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ І ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ.
Повернутись до змісту

16. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ І ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТУ.

Підготовка проекту залежно від ступеня його складності здійснюється особисто виконавцем або консалтинговими, інжиніринговими фірмами або спеціальними проектними організаціями, що мають ліцензію на проведення відповідних видів робіт.

Управління розробленням проекту передбачає: вибір проектувальників та укладання контрактів за результатами конкурсу, планування й виконання проектно-конструкторських робіт і послуг, проектування й узгодження проектно-кошторисної документації.

Проектно-конструкторські роботи містять детальне компонування будівельних об'єктів, устаткування й виробничих процесів, а також потоків матеріалів і зв'язків між різними етапами виробництва. Характер і обсяг цих робіт залежать від ступеня технологічної складності проекту.

Розроблення проектної документації здійснюється на підставі нормативної бази, що регламентує питання будівництва підприємств і споруд.

 У проектній документації деталізуються й уточнюються вже прийняті техніко-економічні характеристики проекту. Планування підприємства й основні проектно-конструкторські роботи дозволяють фінансово оцінити проект і його альтернативи з погляду функціональних схем, пов'язаних з місцем розташування основних будинків, транспортних комунікацій і допоміжних приміщень, а також діаграми матеріальних потоків. Зміст вихідної інформації визначається залежно від виду й масштабів запланованої діяльності об'єкта, кількості й видів використовуваних ресурсів, особливостей екологічної ситуації.

Розроблення проектної документації здійснюється за наявності рішень про попереднє узгодження місця розташування об'єкта на підставі обґрунтування інвестицій у будівництво або передпроектних матеріалів, договору й завдання на проектування. Робоча документація розробляється відповідно до державних стандартів системи проектної документації для будівництва й уточнюється замовником і проектувальником у контракті.

Управління реалізацією проекту охоплює матеріально-технічну підготовку проекту, організацію підрядних торгів і укладання договорів на виконання різних видів робіт із проекту (договір підряду) і закупівель устаткування й матеріалів (договір постачання).

Матеріально-технічна підготовка проекту передбачає виконання таких видів робіт із проекту:

підготовка специфікацій і технічних умов, що визначають кількість і якість необхідного устаткування, машин, механізмів, матеріалів і послуг;

планування й організація процесу закупівлі;

вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками;

попередній відбір учасників торгів;

підготовка документів для торгів;

проведення торгів і вибір контрактерів;

розміщення замовлень, у тому числі переговори про постачання;

контроль над постачанням (своєчасність, комплектність, кількість і якість) із проведенням необхідних заходів у випадку появи відхилень;

вирішення конфліктів;

установлення умов взаєморозрахунку;

наймання на роботу підрядників, консультантів;

планування постачання;

організація бухгалтерського обліку;

доставка, прийняття й збереження товару;

облік і контроль доставки.

При підготовці технічної частини аналізу проекту аналітики повинні розрахувати основні витрати, що виникають при реалізації проекту. Під час попередньої оцінки витрат іноді можна використовувати певні співвідношення. Так, для виробничих проектів вважають, що питома вага оснащення й устаткування становить приблизно половину в планових загальних інвестиційних витратах, при цьому частка основного устаткування – близько 30 %, будинків й споруд – близько 10?15 %, інфраструктурних споруд – не більше 10 %. Однак наведені процентні показники можуть значно коливатися залежно від типу проекту й галузі, в якій він здійснюється.

Досвід підготовки проектів свідчить, що інвестиційні витрати як правило включають капітальні (передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи; витрати, пов'язані з вибором, підготовкою й освоєнням майданчика; цивільним будівництвом, інфраструктурою, придбанням технології, устаткуванням, будівельно-монтажними й пусконалагоджувальними роботами) і поточні (витрати на підготовку кадрів, накладні витрати й обігові кошти). Приблизний перелік витрат, характерних для проектів, пов'язаних з будівництвом нових виробничих потужностей, наведений у табл. 16.1.

Таблиця 16.1 – Приблизний перелік витрат по проекту

Стаття витрат

Можливі види витрат, що містить дана стаття

1

2

Витрати, пов'язані з вибором майданчики

• Придбання землі й витрати, які супроводжують її.

• Дослідження ґрунту й дослідження настання можливих небезпек (землетрус, повінь, бурі)

Витрати на цивільне будівництво

• Виконання зовнішніх робіт: підготовка котловану, фундаменту, зміцнення ґрунту, дренаж, зниження рівня ґрунтових вод, штабелювання місця, спорудження пандусів, фундаментів для важкого устаткування.

• Будівництво будівель підприємства, складів, сховищ, офісів, лабораторій, об'єктів соціальної інфраструктури (медпункт, їдальня, житлові будинки й т.п.), гаражів, під'їзних колій.

• Забезпечення безпеки ділянки.

• Освітлення доріг.

• Проведення трубо- і кабелепроводів.

• Відновлення землі, ландшафту

Витрати на основне виробництво

• Витрати на придбання машин і устаткування для основного виробництва, устаткування, що забезпечує протипожежну безпеку, контрольно-вимірювальних приладів.

• Витрати на спецмонтаж устаткування, огляд і випробування.

• Витрати на вентиляцію, устаткування для обробки стічних вод, систему трубопроводів і клапанів.

• Витрати на розроблення й випробування пробних зразків

Витрати на допоміжне виробництво й устаткування

• Витрати на встановлення парогенераторного, енергетичного й іншого допоміжного устаткування, трансформаторів.

• Витрати на водопостачання, опалення, освітлення, обробку, усунення скидань.

• Витрати на внутрішній транспорт, конвеєрне транспортування, зберігання матеріалів.

• Витрати на допоміжні матеріали, паливо, проміжні й готові матеріали.

• Витрати на холодильне устаткування.

• Витрати на устаткування для технічного обслуговування, ремонту, іспитового устаткування, телекомунікацій і зв'язку.

• Витрати на експлуатацію й технічне обслуговування, інструкції, креслення

Витрати на проектно-конструкторські роботи

• Витрати на основне й детальне проектування, оплату праці консультантів та експертів.

• Витрати на моделі, проектування прототипів

Прямі витрати на здійснення проекту

• Витрати на підготовку документів із пропозиціями щодо спорудження об'єктів цивільного будівництва.

• Витрати на організацію й проведення консультацій, переговорів і закупівель.

• Витрати на інспекцію й нагляд за будівництвом, пуском.

• Витрати на транспортні й вантажно-розвантажувальні роботи

Підготовка кадрів

• Витрати на підготовку й перепідготовку кадрів.

• Витрати на підвищення кваліфікації кадрів

Накладні витрати

• Загальнозаводські й адміністративні витрати:

технічне обслуговування устаткування;

витрати на утримання транспорту;

страхування;

витрати на утримання адміністративного й обслуговуючого персоналу;

лізингові платежі;

податки на майно;

роялті, ліцензійні платежі;

витрати на охорону навколишнього середовища;

амортизаційні відрахування;

маркетингові накладні витрати (зарплата персоналу збутової й маркетингової служби);

витрати на рекламу

 Обігові кошти

• Витрати на придбання пускової партії сировини й матеріалів для проведення й виробничої інфраструктури.

• Витрати на утримання штату підприємства на період будівництва й експлуатаційних випробуваньзагрузка...