загрузка...
 
3.7. Класи точності приладів вимірювання
Повернутись до змісту

3.7. Класи точності приладів вимірювання

Дуже часто на шкалі вимірювального приладу, на передній панелі або в технічному документі (паспорті ), зазначений його клас точності. Клас точності - це число, знаючи яке можна визначити похибку вимірювання цього приладу. Береться вираження класу точності за допомогою відносних чисел і абсолютних значень похибки. У випадку якщо клас точності виражається відносним числом, то це число вибирається з ряду [1; 1,5; (1,6); 2; 2,5; (3); 4; 5; 6]?10n, де показник ступеня n може дорівнювати 1; 0; -1; -2 і т.д. Величини, зазначені в круглих дужках, для знову розроблювальних засобів вимірювання застосовувати не рекомендується. Наприклад: на шкалі приладу просто зазначене число з наведеного ряду, наприклад 0,2 - це означає, що наведена похибка дорівнює ?= ± 0,2 % .

Клас точності – найбільше значення наведеної похибки вимірювального приладу.

Наведеною похибкою вимірювального приладу називають відношення абсолютної похибки вимірювального приладу ?с до нормованого значення ХN, вираженого у відсотках:

.                                               (3.28)

За нормоване значення використовується верхня межа вимірювань, діапазон вимірювань та ін., тобто

                          (3.29)

Відносною похибкою вимірювального приладу називають відношення абсолютної похибки вимірювального приладу ?с до дійсного значення вимірювальної величини ХД, яка виражена у відсотках,

.                                               (3.30)

На шкалі приладу зазначене число з наведеного ряду, обведене кружком. Наприклад, на шкалі написано 1,0. У цьому випадку нарисоване число встановлює відносну похибку, виражену у відсотках : ? = ± 1,0%. Нехай, наприклад, межа вимірювання приладу 100 мА, при вимірюванні стрілка показує 80 мА. У цьому випадку ?с=?·Х= ±0,01·80 мА=±0,8 мА.

Клас точності на приладі може бути виражений за допомогою двох чисел з того самого ряду, розділених косою рискою. Наприклад, на лицьовому боці приладу написано 0,02/0,01. У цьому випадку відносна похибка обчислюється за формулою

,                                  (3.31)

де с=0,02%; d=0,01; XK – більша (за модулем) межа вимірювань.загрузка...