загрузка...
 
6.12.3. Загальна характеристика методів вимірювання витрати багатофазних середовищ
Повернутись до змісту

6.12.3. Загальна характеристика методів вимірювання витрати багатофазних середовищ

Багатофазні і багатокомпонентні середовища відрізняються дуже великою різноманітністю, що залежить насамперед від роду окремих фаз і компонентів, а потім від ступеня  їх дисперсності і характеру розподілу в суміші, причому на   останнє   впливає   величина   середньої   швидкості   потоку  і розміщення трубопроводу: горизонтальне, вертикальне або похиле (під кутом). Далі досить істотним для потоку багатофазної речовини є різниця швидкостей між окремими фазами. Більш легка фаза, як правило, випереджає у своєму русі більш важку. Це викликає необхідність розрізняти істинні і витратні концентрації фаз, а також істинну і витратну щільність суміші. Все сказане створює додаткові труднощі при вимірюванні витрати багатофазних середовищ у порівнянні з однофазними. Проте у цей час є можливість вимірювати витрату як більшості багатофазних середовищ, так і витрату того або іншого компонента або фази (наприклад, твердої фази при гідро- або пневмотранспорті).

Застосовувані для цих вимірювань методи і прилади можуть бути поділені на три групи.

До першої групи відносять різні методи і засоби, розроблені для вимірювання витрати однофазних середовищ. У певних випадках ці засоби застосовуються без усякої зміни, наприклад, витратоміри змінного рівня, у яких здійснюється розподіл рідкої і газоподібної фаз. Але здебільшого буває необхідно враховувати специфіку вимірювальної двофазної речовини. Наприклад, у витратомірах із звужуючими пристроями при вимірюванні гідросумішей застосовуються тільки труби Вентурі, причому зі змінною горловиною, виконаної зі зносостійкого матеріалу, а при вимірюванні витрати вологої пари лише діафрагми, що практично не реагують на наявність важкого компонента - вологи. Те саме характерне і до силових витратомірів, з яких для двофазних речовин застосовуються лише коріолісові витратоміри. Ці витратоміри зручні для вимірювання витрати пульп і шламів і в них немає сепарації фаз при вимірюванні витрати газорідинних сумішей.

До другої групи можна віднести методи, що ґрунтуються на спільному застосуванні певних витратомірів, наприклад електромагнітних або ультразвукових, розроблених для однофазних речовин і приладів, що служать для вимірювання щільності двофазного потоку, а в деяких випадках ще і приладів, що вимірюють концентрацію окремих компонентів. Ці методи застосовуються при вимірюванні витрати трифазних речовин, а також при гідро- і пневмотранспорті.

Третю групу становлять методи і прилади, розроблені спеціально або переважно для вимірювання витрати багатофазних речовин. Таких методів поки ще небагато. До них варто віднести насамперед флуктуаційний метод, придатний для вимірювання досить широкого кола різних двофазних і двокомпонентних потоків. Певною мірою до цієї ж групи можуть бути віднесені вібраційні витратоміри, розроблені для вимірювання нафтогазових потоків.

Переходячи до оцінки досягнутої точності вимірювання багатофазних середовищ, варто сказати, що вона поки що досить обмежена. Здебільшого відносна наведена похибка вимірювання становить ±(3-5)%, а у певних випадках і більше, особливо, якщо мова йде про похибки вимірювання витрати окремо кожного з компонентів багатофазного потоку.загрузка...