загрузка...
 
6.12.5. Вимірювання витрати суміші твердої і газоподібної фаз
Повернутись до змісту

6.12.5. Вимірювання витрати суміші твердої і газоподібної фаз

У розглянутих сумішах тверда фаза у вигляді порошку диспергована в повітрі. Прикладами подібних середовищ є пиловугільне паливо, цемент, борошно та ін. Так само у сумішах діафрагма може дати лише витрату повітря. Вона практично не буде реагувати на наявність у потоці твердої фази. Але остання буде впливати на перепад тиску в таких звужуючих пристроях, як труба Вентурі, сопло або сопло Вентурі. Дійсно, чим більша концентрація твердої фази в потоці, тим більша буде енергія, затрачувана на її прискорення в таких звужуючих пристроях, і, отже, тим більшим буде перепад тиску в них. У горловині цих звужуючих пристроїв швидкість важкої фази значно відстає від швидкості легкої фази.

Подпись: 
Рисунок 6.20 - Схеми вимірювання сумішей твердої та газоподібної фаз: 
а – дві труби Вентурі; б – діафрагма і труба Вентурі

Вимірювання витрати розглянутих сумішей можна здійснити за допомогою двох звужуючих пристроїв (рис.6.20). Ці пристрої необхідно брати однотипними, наприклад, дві труби Вентурі, якщо тверда фаза надходить у потік між ними (рис.6.20 а).

Тоді перша труба Вентурі буде давати перепад тиску повітря, а друга - перепад тиску пилу. Якщо ж обидва звужуючих пристрої треба встановити там, де рухається аеросуміш, то першим з них повинна бути діафрагма, що дає перепад тиску повітря, а другим — труба або сопло Вентурі, що дає перепад тиску пилу (рис.6.20 б).загрузка...