загрузка...
 
8.8. Діелькометричні аналізатори
Повернутись до змісту

8.8. Діелькометричні аналізатори

Принцип дії діелькометричних аналізаторів полягає у вимірюванні діелектричної проникності середовища, що заповнює електричний конденсатор.

Ці аналізатори застосовуються для аналізування складу бінарних або псевдо-бінарних сумішей газів і рідин. На рис.8.9 показана схема діелькометричного гігрометра, у якому вимірювання діелек-тричної проникності використовується разом з явищем сорбції пари води з аналізованого газу. У цьому гігрометрі аналізований газ прокачується з постійною об'ємною витратою через камеру 1, у якій розміщений алюмінієвий стрижень 2, на поверхні якого зроблена нарізь і нанесено оксид алюмінію. У Подпись: 
Рисунок 8.9 - Схема діелькометричного аналізатора
нарізь покладено нікелевий дріт 3. Стрижень 2 і дріт 3 утворюють конденсатор, ємність якого збільшується при сорбції пари води оксидом алюмінію. Остання викликає збільшення ємності конденсатора, що вимірюється нерівноважним електричним мостом змінного струму і вторинним приладом (вольтметром) 4. Є схеми діелько-метричних гігрометрів з рівноважним електричним мостом.загрузка...