загрузка...
 
9.4. Засоби вимірювання тиску насиченої пари рідин
Повернутись до змісту

9.4. Засоби вимірювання тиску насиченої пари рідин

Тиск насиченої пари (пружність пари) є одним з важливих показників якості світлих нафтопродуктів, особливо автомобільних і авіаційних бензинів. Тиск насиченої пари характеризує їх випаровуваність і схильність до утворення парових пробок, а також може використовуватися як характеристика чистоти рідких однокомпонентних речовин. Тиск насиченої пари істотно залежить від температури.

Подпись: 
Рисунок 9.9 - Схема вимірювача тиску насиченої пари
Схема механічного аналізатора пружності пари бензинів показана на рис.9.9. Аналізована рідина надходить у блок підготовки 1, з якого з постійною об'ємною витратою вона подається в змійовик 3, розміщений у термостаті 2, заповне-ному антифризом. Тут шляхом подачі гарячої води в змійовик 9 за допомогою регулятора 8 підтримується пос-тійна температура, що дорівнює 38°С (при цій температурі за діючими стандартами визначається тиск насиченої пари бензинів). Зі змійовика 3 аналізована рідина, нагріта до 38°С, надходить у сопло 5 струминного насоса. При витіканні рідини із сопла за рахунок в'язкості струмінь затягує за собою пари рідини, які є в камері 4 струминного насоса, тому в названій камері створюється розрядження тим більше, чим менша пружність пари аналізованої рідини. Вимірювання розрядження в камері 4 здійснюється вакуумметром 6 з пневматичним сигналом, що подається вторинному приладу 7.

Діапазон вимірювання аналізатора 250—650 мм рт. ст.; витрата аналізованої речовини 800 см3/хв; абсолютна похибка вимірювання 15 мм рт. ст.загрузка...