загрузка...
 
2.4 Діловий етикет
Повернутись до змісту

2.4 Діловий етикет

Розглядаючи суть ділової етики, не можна ігнорувати ще один аспект, який має явно виражений прагматичний характер. Ідеться про те, що концентрованою формою вираження етики є діловий етикет, що є основою стилю поведінки, прийнятої в певному ко­рпоративному середовищі.

У діловому етикеті прийнято виділяти такі основні складові:

правила вітання;

правила представлення;

організацію комерцій­них контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, ділового листу­вання і т. д.);

рекомендації щодо формування зовнішнього вигля­ду ділової людини;

етичні норми майнових, зокрема грошових відносин;

правила обміну представницькими атрибутами (візит­ками, знаками уваги, посвідченнями на право чого-небудь і т. п.), подарунками й сувенірами.

За допомогою ділового етикету можна прогнозувати поведінку співробітників власного і представників інших підприємств, істотно збільшити ступінь передбачливості їх дій, що дає змогу ефектив­но організувати процеси управління першими й адекватно реагува­ти на особливості професійних взаємостосунків з іншими [15].загрузка...