загрузка...
 
2.6 Еволюція організаційних структур маркетингу
Повернутись до змісту

2.6 Еволюція організаційних структур маркетингу

Світовий досвід поділяє еволюційні зміни організаційної структури марке­тингу на 6 певних етапів [9]:

Звичайний відділ збуту створюється за участю віце-прези­дента зі збуту та торгового персоналу. Це може бути і підпорядку­вання комерційному директору, який укладає угоди з дослідниць­кими і рекламними фірмами для виконання окремих маркетинго­вих функцій.

Відділ збуту, що виконує функції маркетингу силами окремо найманих спеціалістів з дослідження чи реклами. Очолювати таку службу вже може директор з маркетингу.

Самостійний відділ маркетингу створюється паралельно збу­товому: віце-президент зі збуту-торговий персонал; віце-президент з маркетингу-інші маркетингові функції, які тісно пов'язуються із собою і дозволяють більше збалансу­вати керівництву компанії оцінку можливостей і проблем фірми. Віце-президент з маркетингу стає першим віце.

Сучасний відділ маркетингу усуває сварки між торговим пер­соналом та інтегрує маркетологів і торговельників в один відділ, підпорядкований виконавчому директору з маркетингу і збуту.

Ефективна маркетингова компанія створюється за спрямо­ваності всіх робітників на потреби споживачів. Це призводить до ско­рочення саме структур маркетингу і збуту.

Компанія, що будується на бізнес-процесах і результатах, тобто фокусується увага не на відділах, а на бізнес-процесах. Мар­кетологи і торговельні працівники приділяють увагу саме таким «групам особливого призначення». Вони підзвітні перед командою і перед відділом маркетингу.загрузка...