загрузка...
 
ПОКАЖЧИК ІМЕН
Повернутись до змісту

ПОКАЖЧИК ІМЕН

А

Абаньяно, Ніколо (Nikolo Abbagnano) 17

Августин, Аврелій (Aurelius Augustinus) 236, 247

Агріпа Нетесгеймський (Корнеліус, Генріх) (Agrippa von Nettesheim) 174

д’Аламбер, Жан Лерон (Jean Le Rond d'Alembert) 147

Александр Македонський (?????????? ?' ? ?????) 37, 123, 146

Андрєєв, Леонід (Леонид Андреев) 73

Андрій, св. 144

Анкудінов 135

Антонович, Володимир 204, 205, 209, 232

Антонович, Дмитро 66, 204

Апостол, Данило 261

Аристотель (?Aristotelhz) 161–163

Арне, Туре 134

Артюх, В’ячеслав 2

Арцибашев, Михайло (Михаил Арцыбашев) 73

Б

Баймлер 123

Байрон, Джордж Гордон (George Gordon Byron) 43, 77

Барабаш, Іван 137

Барбюс, Анрі (Henri Barbusse) 40

Бардиллі, Христоф Готфрід (Bardili) 72

Бекон, Роджер (Roger Bacon) 70

Бекон, Френсіс (Francis Bacon) 70

Берґсон, Анрі (Henri Bergson) 224

 

Бетховен (Бетовен), Людвіг ван (Ludwig van Beethoven) 123

Бєлінський, Вісаріон (Виссарион Белинский) 42, 214

Бибихин, Владимир 17

Биковський, Лев 257

Бичко, Ігор 19

Білас, Лев 3, 229, 261

Богун, Іван 160

Болдуїн (Baldwin) 126

Боплан, Гійом Левасер де (Guillaume Le Vasseur de Beauplan) 163

Боссюе, Жак Бенінь (Jacques B?nigne Bossuet) 236

Бруно, Джордано (Giordano Bruno) 175, 180

Брюховецький, Іван 191, 210

Буґле, Селестен (Bougie) 156

Буркгардт, Якоб (Jacob Christoph Burckhardt) 229

Буркгардт, Освальд (Юрій Клен) 259

Бухарін, Микола (Николай Бухарин) 39, 248

Бухман, Франк (Френк) (Frank Buchman) 223

В

Вайт, Джеймс (Watt James) 183

Валенштайн 160

Вандервельде, Еміль (?mile Vandervelde) 39

Вандишев, Валентин 2

Вассиян, Юліан 3, 4, 7, 8–14, 17–21, 80, 88, 111, 255, 256

Вебер, Альфред (Alfred Weber) 229, 261

Вебер, Макс (Max Weber) 76–78, 229

 

Величко, Самійло 61, 137, 139, 140, 146, 150, 152

Вергілій (Публій Вергілій Марон) (Publius Vergilius Maro) 36

Верещинський, Йосип 150

Вериківський, Михайло 43

Виговський, Іван 191

Вишенський, Іван 62, 67, 68, 161

Вишневецький, Гедеон 202

Вишневецький, Дмитро 160

Віко, Джамбаттіста (Giambattista Vico) 239

Вільгельм Оранський 160

Віндельбанд, Вільгельм (Wilhelm Windelband) 75, 77

Вітовт, князь 134

Володимир Великий, князь 139, 141, 143, 147, 160, 162, 200

Володимир Мономах, князь 136, 141, 143, 160

Вольтер, Франсуа-Марі Аруе (Fran?ois Marie Arouet; Voltaire) 236

Всеволод Ярославович, князь 141

Всеволод Святославович Буй-Тур, князь 147

Вундт, Вільгельм (Wilhelm Wundt) 4, 14, 15, 72

Г

Гайдеггер (Гайдегер, Хайдеггер), Мартин (Martin Heidegger) 16, 17, 71, 220, 254

Ган, Отто (Otto Hahn) 183

Гартман, Едуард фон (Eduard von Hartmann) 253

Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 10, 35, 40, 55, 62, 74, 234, 237, 242, 248, 254

 

Гейне (Гайне), Христіан Йоган Генріх (Christian Johann Heinrich Heine) 229

Генкель, Г. 8

Геракліт з Ефесу (?????????? ? ???????) 161

Герцен, Олександр (Александр Герцен) 42

Гете, Йоган Вольфганг фон (Johann Wolfgang von Goethe) 42, 43, 78, 178, 210, 249

Гец, Бруно (Bruno Goetz) 209

Гильтебрандт, Петро (Петр Гильтебранндт) 15

Гіляров, Олексій (Алексей Гиляров) 254

Гіппас із Метапонта (??????? ? ????????????) 161

Гітлер, Адольф (Adolf Hitler) 122, 220

Гнатюк, М. 66

Гніздовський, Яків 208, 212, 213, 215

Гоголь, Микола 209, 214, 215, 218, 219

Гольбах, Поль Анрі (Paul Heinrich Dietrich Baron von Holbach) 183

Гомер (??????) 43

Гонта, Іван 137

Горацій (Квінт Горацій Флак) (Quintus Horatius Flaccus) 152

Горький, Максим (Пєшков, Олексій) (Максим Горький) 73

Грабянка, Григорій 137, 143, 148

Грановський, Тимофій (Тимофей Грановский) 42

Гринько, Григорій 129

Грушевський, Михайло 4, 92, 122, 232–238, 240, 241, 246, 247, 260, 261

Гурка, Ольгерд (Olgierd Gоrka) 133

 

Українська історіософія

Гурський, Артур 132

Гуссерль, Едмунд (Edmund Husserl) 16, 17, 20, 21, 254, 256

Гуттен, Ульріх фон (Ulrich von Hutten) 173

Ґ

Ґабор Бетлен (Bethlen G?bor) 162

Ґарібальді, Джузепе (Giuseppe Garibaldi) 158

Ґвардіні, Романо (Romano Guardini) 218, 224

Ґізо, Франсуа (Fran?ois Guizot) 235

Ґумплович, Людвіг (Ludwig Gumplowicz) 236

Д

Данилевський, Микола (Николай Данилевский) 35, 190

Данило Галицький, князь 147, 148

Данило Заточник (Заточеник) 159

Данте, Аліг’єрі (Dante Alighieri) 36, 101

Декарт, Рене (Rene Descartes) 70, 175

Демчук, Петро 4, 21

Джемс, Вільям (William James) 188

Дивнич (Лавріненко), Юрій 224

Дідро, Дені (Denis Diderot) 42

Дізраелі, Бенджамін (Benjamin Disraeli)  239

Дільтей (Дильтай), Вільгельм (Wilhelm Dilthey) 224

Доносо Кортес, Хуан (Juan Donoso Cort?s, Marqu?s de Valdegamas) 229

Донцов, Дмитро 3, 4, 7, 9, 10, 150, 206, 224, 243, 246, 252

Дорошенко, Петро 137, 138, 140, 142, 210

 

Досвітній, Олесь (Скрипаль-Міщенко, Олександр) 252

Достоєвський, Федір (Федор Достоевский) 212, 214, 218, 229

Драгоманов (Драгоманів), Михайло 128, 203–206, 211, 213, 232, 254

Драгомиров, Михайло (Михаил Драгомиров) 124

Драй-Хмара, Михайло 259

Дройзен, Йоганн Густав (Johann Gustav Droysen) 13

Дюгем, П’єр Моріс Марі (Pierre Maurice Marie Duhemоріс) 70

Дюрер, Альбрехт (Albrecht D?rer) 187

Дюркгейм (Дюркгайм), Еміль (?mile Durkheim) 236, 251

Е

Едмунд І (?dmund І), король 200

Едуард VІІІ (Edward VIII), король 126

Ейнштейн, Альберт (Albert Einstein) 180

Еммануель, П’єр (Pierre Emmanuel) 223

Енгель, Йоган Християн фон (Johann Christian (von) Engel) 260

Епікур (?????????) 218

Еразм Роттердамський (Erasmus Roterodamus) 173

Є

Євсевій (Памфил), єпископ Кесарійський (????????, ????????? ?????????? ??? ???????????) 236

З

Зборовський, Рафаїл 162

 

Зеньковський, Василь (Василий Зеньковский) 254

Зеров, Микола 41, 66, 259

І

Ігор Старий, князь 134, 139, 147, 163

Ігор Святославович, князь 144, 145, 147

Іларіон, митрополит 141, 147, 164

Ісаєвич, Ярослав 229

Ісус Христос (?????? ???????) 61, 218

Й

Йосаф І (Иоасаф), патріарх 202

Йоахим з Фіоре (Флорський) (Joachimus Florensis,

Gioacchino da Fiore) 61, 62, 236

Йосипенко, Сергій 2

К

Кавур, Камілло Бенсо ді (Camillo Benso conte di Cavour) 122

Казнс, Норман 18, 180, 186

Кальвін (Кельвін), Жан (Jean Cauvi) 177, 188

Камбіз (Kamb?jiya) 37

Камю (Камюс), Альбер (Albert Camus) 17, 216, 221

Кант, Іммануїл (Immanuel Kant) 40, 69, 71, 72, 183

Капиця, Петро (Петр Капица) 183

Карл ХІІ (Karl XII), король 138

Катерина ІІ (Екатерина ІІ), імператриця 133

Катон, Марк Порцій (Старший) (Marcus Porcius Cato) 41, 155, 158

Келлер, Готфрід (Gottfried Keller) 210

 

Кельвін див. Кальвін, Жан

Керенський, Олександр (Александр Керенский) 261

14, 15

К’єркегор (Кіркегор, Кіркегард),

Сьорен (S?ren Kierkegaard) 71, 72, 217

Коля ді Рієнці (Нікола ді Лоренцо Габріні) (Cola di Rienzo) 61

Коменський, Ян Амос (Jan Amos Komensk?) 75

Конашевич-Сагайдачний, Петро 134

Кондорсе, Марі Жан Антуан Нікола (Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet) 236

Конт, Огюст (Auguste Comte) 229, 235, 236

Коперник, Миколай (Miko?aj Kopernik) 39, 72, 175, 180

Корибут, Юрій 215

Кортес див. Доносо Кортес

Косач, Юрій 18, 215

Костомаров, Микола 190, 209, 218, 231, 259

Костянтин Великий (Constantinus), імператор 75

Котляревський, Іван 68, 78

Кохановський, Симеон 203

Кошарний, Степан 16

Кролик, Феофан 203

Кроче, Бенедето (Benedetto Croce) 75

Крупницький, Борис 190, 196, 260, 261

Крушельницький, Антін 21

Ксенофан з Колофону (????????? ? ??????????) 162

Куліш, Микола 215, 218

Куліш, Пантелеймон 77, 218, 259

 

Українська історіософія

Кульчицький, Олександер 4, 15, 18

Курбас, Лесь (Курбас, Олександр-Зенон) 43

Л

Ласкі, Гарольд Джозеф (Laski) 186

Лассон, Адольф (Adolf Lasson) 75

Лацарус, Моріс (Moritz Lazarus) 4,

Левина, М. И. 15

Левинський, В. 21

Левіт, Карл (Karl L?with) 261

Лелевель, Йоахім (Joachim Lelewel) 233

Ленау, Ніколаус (Nikolaus Lenau) 77

Ленін (Ульянов), Володимир (Владимир Ленин) 35, 39

Леонтьєв, Костянтин (Константин Леонтьев) 40

Лессінг, Готгольд Ефраїм (Gotthold Ephraim Lessing) 35, 42

Леся Українка (Косач, Лариса) 143, 215

Липа, Іван 256

Липа, Юрій 3, 4, 67, 120, 210, 256, 257

Липинський, В’ячеслав (Вацлав) 3–7, 23, 50–60, 190, 206, 209, 224, 237, 238–241, 246, 251

Лібман, Отто (Otto Liebmann) 71

Лозовський 38

Лойола, Ігнатій де (Inazio Loiolakoa) 160

Локк, Джон (John Locke) 233

Лопатинський, Феофілакт 202

Лотоцький, Олександр 202

Лукаш 140, 142

Людовик ХІV (Louis XIV) 212

Лютер, Мартін (Martin Luther) 175, 188

 

Ляйбніц, Готфрід (Gottfried Wilhelm von Leibniz) 75

М

Мазепа, Іван 77, 133, 138, 140, 142, 143, 155, 191, 204, 260

Маймон (Хейман), Соломон (Salomon Maimon) 72

Макдональд, Джеймс Рамсей (James Ramsay MacDonald) 39

Макіавеллі, Ніколо (Niccol? di Bernardo dei Machiavelli) 239

Максимович, Іван 202

Маланюк, Євген 67, 256

Мальро, Андре (Andre Malraux) 214

Марітен, Жак (Jacques Maritain) 222

Маркевич, А. М. 163

Маркс, Карл (Karl Marx) 5, 40, 130, 237, 248

Марсель, Габріель (Gabriel Marcel) 17, 221

Марціал, Марк Валерій (Marcus Valerius Martialis) 42

Маршак, Лідія 254

Матвій з Янова (Mat?j z Janova) 62

Мацієвич, Арсеній 202

Маяковський, Володимир (Владимир Маяковский) 38

Мелер, Вадим 43

Мельник, Андрій 258

Менделєєв, Дмитро (Дмитрий Менделеев) 177

Миклухо-Маклай, Микола 124

Микола ІІ, (Николай ІІ), імператор 133

Миколаєнко, Леонід 214, 219

Мірчук, Іван 4, 15

Міцкевич, Адам Бернард (Adam Bernard Mickiewicz) 233

Мойсей (?????) 173

 

Покажчик імен

Молчанов, В. И. 16

Мольер, (Moli?re), (Поклен, Жан Батист) (Jean-Baptiste Poquelin) 36

Морачевський, Пилип 77

Моруа, Анре (Andr? Maurois) 120

Мстислав Ізяславович, князь 143, 144, 145

Мукаржовський, Ян (Jan Muka?ovsk?) 79

Муссоліні, Беніто (Benito Mussolini) 37

Мюллер, Адам Генріх (Adam Heinrich M?ller) 5

Н

Наполеон І Бонопарт (Napol?on Bonaparte) 25, 52, 58, 93, 186, 248

Наріжний, Василь 124

Некрашевич, Іван 78

Никон (Мінін, Микита) (Никон), патріарх 188, 202

Нітті, Франческо Саверіо (Francesco Saverio Nitti) 122

Ніцше, Фрідріх Вільгельм (Friedrich Wilhelm Nitzsche) 4, 8, 10, 36, 73, 229, 239, 240, 253

Ньютон, Ісаак (Isaac Newton) 39

О

Одонацер (Odoacer) 124

Окіншевич, Лев 3, 189, 203, 259

Олаф Святий (Olav den Hellige) 200

Олег Ольжич (Кандиба) 136, 257, 258

Олександр Македонський див. Александр Македонський

Олесь (Кандиба), Олександр 143, 257

Олексій Михайлович (Алексей Михайлович), цар 133

 

Орвел, Джордж (George Orwell) 231

Ордин-Нащокін, Опанас (Афанасий

Ордин-Нащокин) 133

Орлик, Пилип 138, 260

Ортега-і-Гасет, Хосе (Jose Ortega y

Gasset) 4, 229

Острозький, Василь-Костянтин, князь 134

Остряниця, Яків 148

П

Панарин, А. С. 14

Парацельс (Paracelsus) 174

Парето, Вільфредо (Vilfredo Pareto) 7, 163, 238, 243, 251

Парменід (??????????) 161

Пархоменко 134

Паскаль, Блез (Blaise Pascal) 218

Перетц, Володимир 77

Петрик (Іваненко, Петро), 140

Петрицький, Анатоль (Анатолій) 43

Петро І, імператор 123, 202

Петров (Бер), Віктор 3, 18, 165, 180, 258, 259

Підкова, Іван 130

Планк, Макс (Max Planck) 72, 185

Платон (??????) 156, 162, 173

Покровський, Микола (Николай Покровский) 133

Прокопович, Феофан 203

Прудон, П’єр Жозеф (Pierre-Joseph Proudhon) 211

Пугачов, Омелян (Емельян Пугачев) 58

Пушкар, Мартин 191

Пушкін, Олександр (Александр Пушкин) 78

Пшибишевський, Станіслав Фелікс (Stanis?aw Feliks Przybyszewski) 73

 

Українська історіософія

Р

Райнгольд, Карл Леонгардт (Carl

Leonhard Reinhold) 72

Ранке, Леопольд фон (Leopold von Ranke) 230

Резерфорд, Ернест (Ernest Rutherford) 183

Рєпнін, Микола (Николай Репнин-Волконский) 163

Рильський, Максим 43, 259

Рікерт (Ріккерт), Генріх (Heinrich Rickert) 77

Робесп’єр, Максиміліан (Maximilien Robespierre) 183

Роздольський, Роман 4, 21

Розумовський, Кирило 124

Роман Мстиславович, князь 141, 148

Руссо, Жан-Жак (Jean-Jacques Rousseau) 130, 175, 233, 247

Рюстов, Олександер (Alexander R?stow) 261

С

Сакович, Касіян 146

Самойлович, Іван 133

Сартр, Жан-Поль (Jean-Paul Sartre) 17, 214, 217, 218, 221, 224

Свасьян, Карен (????? ???????) 14

Святослав, князь 130, 134, 141, 142, 144, 147, 162

Семенко, Михайль (Михайло) 252

Семковський, Семен 4, 21

Сергеєвич, Василь (Василий Сергеевич) 233

Симеон, цар 200

Симеон Полоцький 202

Сірко, Іван 140, 191

Січинський, Володимир 66

 

Сказкин, Сергій (Сергей Сказкин) 15

Скляднев, Д. В. 13

Скрипник, Микола 129

Сковорода, Григорій 67, 79, 153–159, 161, 163, 214, 218, 254

Скоропадський, Павло 251, 253

Смірнов, П. 134

Сорель, Жорж (Georges Sorel) 239, 240, 251, 253

Спенсер, Герберт (Herbert Spencer) 74, 233, 236

Спіноза, Барух (Бенедикт) (Benedictus de Spinoza) 74

Сталін (Джугашвілі), Йосип (????? ?????????) 42, 249, 252

Степун, Федір (Федор Степун) 49

Стефаник, Василь 95

Стефенсон, Джордж (George Stephenson) 183

Сунь Ятсен (S?n Y?-xi?n) 38

Сціборський, Микола 4

Т

Тагор, Рабінтранат (Rabindranath Tagore) 38

Тетеря, Павло 191

Тичина, Павло 43

Тойнбі, Арнольд (Arnold Toynbee) 190, 226, 239, 246

Толстой, Лев (Лев Толстой) 188

Тома Аквінський (Thomas Aquinas) 71

Томашівський, Степан 190

Трьольч, Ернст (Ernst Troeltsch) 15

Тудор (Олексюк), Степан 21

Тюрго, Ан-Робер-Жак (Anne Robert Jacques Turgot) 236

Тьєррі, Огюстен (Augustin Thierry) 233

 

Покажчик імен

Ф

Феденко, Панас 209

Федорова, Г. И. 13

Феофан ІІІ (?????????? ????????  ?), патріарх 161

Филипович, Павло 259

Фінк В. 254

Фіхте, Йоган Готліб (Johann Gottlieb Fichte) 62, 74

Флобер, Густав (Gustave Flaubert) 229

Франко, Іван 4, 21, 148

Франц І, король 133

Франциск Асізький (Franciscus Assisiensis) 61

Фрідріх, Е. 233

Х

Хвиля, Андрій 41

Хвильовий (Фітільов), Микола 3, 4, 35, 215, 224, 252

Хмельницький, Богдан 31, 61, 92, 93, 134, 135, 137–140, 142, 143, 145, 146, 148, 155, 191, 209, 236

Хмельницький (Хмельниченко), Тимофій 141, 163

Хор, Самюель Джон Генрі (Samuel John Gurney Hoare) 122

Ц

Ціценон, Марк Туллій (Marcus Tullius Cicer?) 162

Ч

Чингісхан (Джінгісхан) (t?i???s ?a:?) 93

Чижевський, Дмитро 3, 4, 15, 16, 44, 50, 61, 69, 70, 208, 209, 214, 218, 219, 253–255

 

Чупринка, Григорій 143

Ш

Шамрай, А. 66

Шатобріан, Альфонс де (Alphonse de Ch?teaubriant) 36

Шевельов (Шерех), Юрій 18, 19, 259

Шевченко, Тарас 67, 77, 78, 95–99, 136, 138, 143, 148, 150, 161, 219, 247, 251, 254, 259

Шевчук, Г. (Шевельов, Юрій) 220, 222, 224, 225

Шекспір, Вільям (William Shakespeare) 42, 43, 101, 180, 215

Шелер, Макс (Max Scheler) 213, 218

Шеллінг, Фрідріх Вільгельм Йозеф фон (Friedrich Wilhelm Josef von Schelling) 40, 74

Шиллер (Шіллер), Йоган Кристоф Фрідріх фон (Johann Christoph Friedrich von Schiller) 42, 67, 248, 254

Шлемкевич, Микола 15, 18

Шовгенів, Іван 257

Шопенгауер, Артур (Arthur Schopenhauer) 4, 8, 74, 253

Шпак, О. 53

Шпенглер, Освальд (Oswald Spengler) 4, 8, 14, 35, 227, 229, 239, 252, 259

Шпет, Густав (Густав Шпет) 14

Штайнталь, Гайман (Heymann Steinthal) 4, 14, 15

Шульце-Енезід, Готліб Ернст (Schulze Gottlob Ernst) 72

Шумський, Олександр 129

Щ

Щоголев, Яків 136

Українська історіософія

Ю

Юринець, Володимир 4, 21, 35

Юрій (Георгій) див. Ярослав Мудрий

Юркевич, Памфил 218, 219

Я

Яворський, Стефан 202, 203

Яловий, Михайло 252

Ярослав Мудрий, князь 141, 155

Ясперс, Карл (Karl Jaspers) 16, 17, 71, 220, 254, 261

Ясь, Олексій 189

Ящук, Тамара 2

 

Наукове видання

Артюх В’ячеслав Олексійович

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ (ХІХ–ХХ століття)

АНТОЛОГІЯ У двох частинах Частина 2

Стиль та орфографія авторів текстів збережені.

Відповідальний за випуск В. М. Вандишев

Редактор В. О. Артюх

Художнє оформлення обкладинки В. О. Садівничого

Комп’ютерне верстання В. О. Артюха

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 15,81. Обл.-вид. арк. 18,41. Наклад 350 пр. Зам. №   

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.* З лат. luxus – пишність.загрузка...