загрузка...
 
ВСТУП; Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Повернутись до змісту

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціаль­­них нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують функціонування органів місцевого самовря­дування. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбува­ються в регіонах; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності.

Завдання курсу:

дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який вклю­чатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних учених-економістів;

дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, місцевих органів, господарства та населення;

розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів, як одного з дійових важелів економічної політики місцевих органів самоврядування.

Для досягнення зазначених вище цілей, цикл аудиторних занять доповнюється самостійною роботою студентів у визначеному навчальним планом обсязі.
загрузка...