загрузка...
 
2.4.3. ЗАДАЧІ; Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Повернутись до змісту

2.4.3. ЗАДАЧІ

Задача 1

Розрахувати обсяг видатків бюджету АРК, обласних бюджетів та бюджетів м. Києва і м. Севастополя на утримання органів місцевого самоврядування, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні — 285486,4 тис. грн.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,047.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0032.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,0018.

Частка видатків обласних бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування від загального обсягу видатків за цією статтею за даними зведення місцевих бюджетів, затвердженими місцевими радами на 1999 рік — 0,04.

Кількість населення станом на 01.01.2000 року по адміністративно-територіальних одиницях (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення (тис. осіб)

Автономна Республіка Крим

2117,7

Області:

 

Вінницька

1815,3

Волинська

1058,7

Дніпропетровська

3712,6

Донецька

4953

Житомирська

1432,7

Закарпатська

1284

Запорізька

2004,8

Івано-Франківська

1456,8

Київська

1830,5

Кіровоградська

1168,5

Луганська

2643

Львівська

2716,6

Миколаївська

1298,8

Одеська

2510,4

Полтавська

1677,6

Рівненська

1187,9

Сумська

1337,7

Тернопільська

1157,6

Харківська

2969,9

Херсонська

1226,4

Хмельницька

1460,6

Черкаська

1450,8

Чернівецька

932,3

Чернігівська

1285,3

м. Київ

2631,9

м. Севастополь

389,4

Усього

49 710,8

Задача 2

Розрахувати обсяг видатків на фізичну культуру і спорт бюд­жету АРК, обласних бюджетів, бюджетів м. Києва і м. Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані.

Прогнозний обсяг видатків на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів — 64012,4 тис. грн.

Частка видатків бюджету АРК та обласних бюджетів від загального обсягу видатків за цією статтею всіх місцевих бюджетів — 0,4; для бюджетів м. Києва і м. Севастополя — 1.

Кількість населення України станом на 01.01.2000 р.

Кількість адміністративно-територіальних одиниць на 01.01.2000 р.

Загальна кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл.

Кількість учнів у всіх типах спортивних шкіл у кожній з адміністративно-територіальних одиниць (див. табл.).

Таблиця

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість учнів

Автономна Республіка Крим

4171

Області:

 

Вінницька

3729

Волинська

3543

Дніпропетровська

5523

Донецька

7361

Житомирська

2458

Закарпатська

2487

Запорізька

3029

Івано-Франківська

5309

Київська

6537

Кіровоградська

2061

Луганська

4578

Львівська

7016

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість учнів

Миколаївська

4643

Одеська

3187

Полтавська

2559

Рівненська

2602

Сумська

4106

Тернопільська

2601

Харківська

9206

Херсонська

5222

Хмельницька

3380

Черкаська

1912

Чернівецька

2642

Чернігівська

3650

м. Київ

8431

м. Севастополь

978

Усього

112 921

Задача 3

Розрахувати обсяг доходів, закріплених за зведеним бюджетом АРК, бюджетами областей та міст Києва і Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних транс­фертів.

Дані (див. табл.).

Індекс відносної податкоспроможності.

Кількість населення адміністративно-територіальних одиниць станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Кількість населення України станом на 01.01 1998, 1999, 2000 років.

Обсяг сільськогосподарського податку.

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок.

Прогнозний обсяг доходів, закріплений за всіма адміністра­тив­но-територіальними одиницями України на 2001 рік (9 014 600 тис. грн).


Таблиця

< /tr>
Адміністративно територіальна одиниця

Кількість населення (тис. осіб)

Індекси відносної податкоспроможності

Обсяг фіксованого с/г податку

Обсяг надходжень від продажу земельних ділянок

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2000

1998

1999

2001

Автономна Рес­пуб­ліка Крим

2157,7

2134,7

2117,7

0,9193

0,8220

0,8823

5004,3

7069

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

1847,1

1831,5

1815,3

0,6208

0,5962

0,5931

11244,9

4702

Волинська

1067,9

1063,9

1058,7

0,5993

0,5465

0,5651

1343,3

2947

Дніпропетровська

3775,4

3745,0

3712,6

1,4406

1,3425

1,3491

7309,8

16519

Донецька

5064,4

5007,9

4953

1,3193

1,2214

1,2569

7469,4

23747

Житомирська

1457,1

1445,5

1432,7

0,5824

0,5478

0,5450

4186,7

4297

Закарпатська

1324,4

1323,4

1284

0,4754

0,5471

0,5295

608,7

2670

Запорізька

2042,5

2023,8

2004,8

1,2458

1,1990

1,2436

6960,8

8169

Івано-Франківська

1463,6

1460,6

1456,8

0,5789

0,5165

0,5545

565,6

3379

Київська

1864,0

1849,6

1830,5

0,7491

0,7658

0,7771

5519

5669

Кіровоградська

1197,8

1183,8

1168,5

0,7301

0,6215

0,6566

4713,3

3807

Луганська

2706,4

2673,8

2643

0,8917

0,8730

0,8413

13425,2

12137

Львівська

2739,6

2728,6

2716,6

0,7847

0,7926

0,7818

618,1

8808

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця

Кількість населення

(тис. осіб)

Індекси відносної

податкоспроможності

Обсяг

фіксованого

с/г податку

Обсяг надходжень

від продажу

земельних ділянок

01.01.1998

01.01.1999

01.01.2000

1998

1999

2001

Миколаївська

1322,5

1309,9

1298,8

0,8370

0,8082

0,8386

9364,1

4565

Одеська

2547,8

2528,6

2510,4

1,1325

1,1986

1,1650

11886,3

8806

Полтавська

1708,3

1693,1

1677,6

0,8947

0,9866

0,9431

3584,8

5274

Рівненська

1192,2

1190,3

1187,9

0,5558

0,5150

0,5237

388,8

3017

Сумська

1369,8

1354,5

1337,7

0,8504

0,7568

0,7927

15972,1

4633

Тернопільська

1168,4

1163,9

1157,6

0,4552

0,4385

0,4505

3453,7

2731

Харківська

3024,4

2997,9

2969,9

0,9272

1,0131

0,9919

15976,2

12477

Херсонська

1246,8

1237,1

1226,4

0,7518

0,5817

0,6449

6301,2

4011

Хмельницька

1523,3

1511,0

1460,6

0,6248

0,5423

0,5646

4806,2

4137

Черкаська

1478,7

1463,7

1450,8

0,7134

0,7096

0,7052

3754,1

4243

Чернівецька

938,5

935,4

932,3

0,6421

0,6225

0,6029

1825,6

2129

Чернігівська

1318,5

1302,9

1285,3

0,6957

0,6290

0,6615

5083,5

4042

м. Київ

2629,3

2626,5

2631,9

2,7580

3,3713

3,1845

0

14058

м. Севастополь

397,3

391,7

389,4

1,4572

1,2266

1,3272

1634,3

1957

Усього

50 573,7

50 178,6

49 710,8

1,0000

1,0000

1,0000

150 000,0

180 000

Задача 4

Розрахувати обсяг власних доходів зведеного бюджету АРК, бюджетів областей та бюджетів міст Києва та Севастополя, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Дані (див. табл.).

Розрахунковий обсяг кошика власних доходів адміністративно-територіальної одиниці на 2001 рік.

Розрахунковий обсяг надходження за утримання дітей у школах-інтернатах н а 2001 рік.

Обсяг кошика доходів бюджету адміністративно-територіаль­ної одиниці, затверджений відповідною місцевою радою на 2001 рік.

Таблиця

(тис. грн)

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці

на 2001 рік

Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей

у школах-інтернатах

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Автономна

Респуб­­ліка Крим

18 836,1

19

18 855,1

Області:

 

 

 

Вінницька

13 078,3

2,7

13 081,0

Волинська

13 496,5

31,1

13 527,6

Дніпропетровська

56 367,0

141,7

56 508,7

Донецька

75 395,4

51,4

75 446,8

Житомирська

13 623,1

0,7

13 623,8

Закарпатська

11 496,9

70

11 566,9

Запорізька

39 842,8

16

39 858,8

Івано-Франківська

19 883,9

22,2

19 906,1

Київська

11 193,4

0

11 193,4

Кіровоградська

9898,1

6,2

9904,3

Луганська

27 111,2

54,1

27 165,3

Львівська

28 300,4

16

28 316,4

Миколаївська

17 048,1

9

17 057,1

Одеська

85 181,2

108,7

85 289,9

Полтавська

28 911,9

31,0

28 942,9

Рівненська

8504,3

4,6

8508,9

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг кошика власних доходів бюджету адміністративно-тери­торіальної оди­ниці на 2001 рік

Обсяг надходжень плати за утри­мання дітей у школах-інтернатах

Обсяг власних доходів бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Сумська

16 910,9

33

16 943,9

Тернопільська

10 181,8

7,3

10 189,1

Харківська

60 511,4

7,5

60 518,9

Херсонська

9738,4

24,6

9763,0

Хмельницька

18 850,5

4

18 854,5

Черкаська

13 241,3

7,2

13 248,5

Чернівецька

17 446,8

3,5

17 450,3

Чернігівська

15 085,0

13,9

15 098,9

м. Київ

89 888,6

26,7

89 915,3

м. Севастополь

5576,7

7

5583,7

Усього

735 600

719,1

736 319,1

Задача 5

Використовуючи дані задач 3,4 та розрахунковий обсяг надходжень податку на прибуток підприємств, що зараховується

до бюджетів АРК та м. Києва, і акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що зараховується до бюджету АРК на 2001 рік (крім акцизного збору з нафтопродуктів) розрахувати прогнозний обсяг дохідної частини зведеного бюджету АРК, бюджетів об-
ластей та бюджетів міст Києва і Севастополя.

Дані.

Прогнозний обсяг акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується за місцезнаходженням в АРК — 119830 тис. грн.

Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств до бюджетів АРК та м. Києва, що становить відповідно

229771 тис. грн та 1661862 тис. грн.

Задача 6

Використовуючи дані задачі 5 та дані таблиці, розрахувати обсяг трансферту вирівнювання до бюджету адміністративно-територіальної одиниці.


Таблиця

(тис. грн)

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету)

Субвенція з Державного бюджету, у тому числі

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду

На надання пільг та

субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг

На соціально-економічний

розвиток

м. Севастополя

На ліквідацію

наслідків надзвичайних

ситуацій

На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича

Київської області, пов’язані з закриттям

Чорнобильської АЕС

На соціально-економічний розвиток Великої Ялти

На реконструкцію та

реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та

збереження історичної

забудови в централь­ній

частині м. Львова

На виконання функцій

столиці України

Автономна

Рес­публіка Крим

719 352,6

63 106,3

 

 

 

10 000

 

 

Області:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

224 233,5

123 292,9

 

 

 

 

 

 

Волинська

125 830

76 835,1

 

1000

 

 

 

 

Дніпропетровська

988 299,7

186 402,6

 

 

 

 

 

 

Донецька

1 238 144,4

248 898

 

5000

 

 

 

 

Житомирська

163 669,7

77 163,8

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

139 580,7

48 688,4

 

30 000

 

 

 

 

Запорізька

507 311,2

80 546,1

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

169 389,2

92 679

 

10 000

 

 

 

 

Київська

280 510,8

135 293,4

 

 

5000

 

 

 

Кіровоградська

158 086,7

717 43,1

 

 

 

 

 

 

Луганська

454 140,5

134 260,3

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл.

Адміністративно-територіальна одиниця

Обсяг видатків загального фонду (без урахування видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету)

Субвенція з Державного бюджету, у тому числі

у складі спеціального фонду

у складі загального фонду

На надання пільг та

субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг

На соціально-економічний

розвиток

м. Севастополя

На ліквідацію

наслідків надзвичайних

ситуацій

На додаткові витрати бюд­жету м. Славутича

Київської області, пов’язані з закриттям

Чорнобильської АЕС

На соціально-економічний розвиток Великої Ялти

На реконструкцію та

реставрацію Одесь­кого опер­ного театру та

збереження історичної

забудови в централь­ній

частині м. Львова

На виконання функцій

столиці України

Львівська

421 135,1

236 958

 

 

 

 

10 000

 

Миколаївська

228 505,7

49 639,2

 

11 700

 

 

 

 

Одеська

635 547,2

100 884,9

 

 

 

 

10 000

 

Полтавська

324 794,6

137 257,9

 

 

 

 

 

 

Рівненська

123 937,1

92 773,6

 

 

 

 

 

 

Сумська

230 453,2

89 119,4

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

110 558,3

74594,2

 

 

 

 

 

 

Харківська

623 354,9

187 251,9

 

 

 

 

 

 

Херсонська

163 425,7

56 952

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

179 839,2

89 015,6

 

 

 

 

 

 

Черкаська

206 848,2

83 483,7

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

122 771,4

25 961,3

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

179 044,5

155 287,7

 

 

 

 

 

 

м. Київ

3 270 742,8

164 062,1

 

 

 

 

 

150 000

м. Севастополь

102 875,2

14 265,5

31 700

 

 

 

 

 

Усього

12 092 382,1

2 896 416

31 700

57 700

5000

10 000

20 000

150 000


Задача 7

Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста та ЖБК, які перебувають на обслуговуванні, становить 36385,7 тис. кв. м, у тому числі площа будинків не обладнаних ліф­та­ми становить 27298,3 тис. кв. м. Тарифи по квартирній платі в бу­дин­ках не обладнаних ліфтами встановлені в розмірі 0,22 грн. без ПДВ

за 1 кв. м, а в будинках обладнаних ліфтами — на 7 копійок біль­ше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Задача 8

У плановому періоді плата за 1 кв. м орендованої площі збіль­шиться на 17% у порівнянні з попереднім періодом, де вона ста­новила 1,41 коп. за 1 кв. м. Слід зазначити, що загальна площа житлових приміщень дорівнює 5,38% від загальної жилої площі міста. Визначити суму грошових коштів, які надійдуть від експлуатації нежитлових приміщень.

Задача 9

Відповідно до загальноміської програми «Покрівля» необхідно відремонтувати 496604 кв. м покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками ця площа та вартість ремонту 1 кв. м покрівлі розподілились по районах міста таким чином (див. табл.).

Таблиця

№  п/п

Райони

Площа покрівлі, що потребує ремонту в %

Ціна ремонту 1 кв. м

1

Старокиївський

2,4

57,73

2

Московський

6,3

36,17

3

Печерський

7,6

33,99

4

Радянський

10,4

30,29

5

Залізничний

6,5

35,78

6

Шевченківський

8,0

28,33

7

Жовтневий

5,0

31,60

8

Подільський

5,2

39,20

9

Дарницький

6,8

29,45

10

Дніпровський

5,3

39,80

11

Ленінградський

9,9

36,01

12

Мінський

12,3

28,84

Закінчення табл.

№  п/п

Райони

Площа покрівлі, що потребує ремонту в %

Ціна ремонту

1 кв. м

13

Ватутінський

9,4

28,42

14

Харківський

3,1

35,05

15

ДКП КШЕЕ

1,8

35,87

 

Усього

100

 

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити її по районах міста.

Задача 10

Відповідно до протоколу апаратної наради у Голови міської дер­ж­адміністрації вирішено щорічно проводити заміну 150 ліфтів вар­тістю 100 тисяч кожний. Згідно з цим рішенням у кожному районі міс­та був складений проект плану заміни та модернізації ліфтів (див. табл.).

Таблиця

№  п/п

Райони

Кількість ліфтів

1

Старокиївський

8

2

Московський

16

3

Печерський

10

4

Радянський

11

5

Залізничний

5

6

Шевченківський

8

7

Жовтневий

2

8

Подільський

5

9

Дарницький

18

10

Дніпровський

5

11

Ленінградський

19

12

Мінський

9

13

Ватутінський

24

14

Харківський

10

 

Усього

150

Визначити суму грошових коштів, необхідних для заміни та модернізації ліфтів у кожному районі та в місті в цілому.

Задача 11

Відповідно до проекту заміни газових плит та газових колонок у житлових будинках міста, у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається від­новити 2000 газових плит і 510 газових колонок. При цьому кіль­кість газових плит та газових колонок по районах міста склада­лася таким чином:

№  п/п

Райони

Кількість газових плит,

які підлягають заміні

Кількість газових колонок, які підлягають заміні

Усього:

Кількість

(у %)

Ціна

(грн)

Сума

Кількість

(шт.)

Ціна

(грн)

Сума

1

Старокиївський

2,5

280

 

40

370

 

 

2

Московський

7,5

280

 

40

370

 

 

3

Печерський

7,5

280

 

50

370

 

 

4

Радянський

7,5

280

 

40

370

 

 

5

Залізничний

7,5

280

 

45

370

 

 

6

Шевченківський

7,5

280

 

45

370

 

 

7

Жовтневий

7,5

280

 

45

370

 

 

8

Подільський

15

280

 

50

370

 

 

9

Дарницький

7,5

280

 

35

370

 

 

10

Дніпровський

6,5

280

 

30

370

 

 

11

Ленінградський

7,0

280

 

35

370

 

 

12

Мінський

6,5

280

 

30

370

 

 

13

Ватутінський

5,0

280

 

15

370

 

 

14

Харківський

5,0

280

 

10

370

 

 

 

У місті:

100

 

 

 

 

 

 

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит та газових колонок по районах та в місті в цілому.

Задача 12

Відповідно до рішення міської держадміністрації необхідно проводити роботи в кожному районі міста з відновлення протипожежної автоматики (ППА та ДВ) в житлових будинках підвищеної поверховості. Проведені роботи свідчать, що кількість систем ППА та ДВ, які підлягають заміні в районах міста така:

№  п/п

Райони

Кількість систем

ППА та ДВ

Ціна

(грн)

Сума

1

Старокиївський

 

2

Московський

65

3634,40

 

3

Печерський

10

3634,40

 

4

Радянський

20

3634,40

 

5

Залізничний

35

3634,40

 

6

Шевченківський

40

3634,40

 

7

Жовтневий

20

3634,40

 

8

Подільський

25

3634,40

 

9

Дарницький

40

3634,40

 

10

Дніпровський

60

3634,40

 

11

Ленінградський

55

3634,40

 

12

Мінський

70

3634,40

 

13

Ватутінський

65

3634,40

 

14

Харківський

45

45

 

 

У місті:

 

 

 

Задача 13

Користуючись даними задач 7, 8, 1, 6 та наведеними нижче даними, скласти проект кошторису на утримання та експлуатацію житлового фонду комунальної власності за такою формою (див. табл.).

Таблиця

№  п/п

Показники

Одиниця

виміру

(тис. кв. м)

Потреба коштів на плановий період

1

Загальна площа житлових будинків кому-

наль­ної власності

36385,7

 

2

Загальна площа нежитлових приміщень

1957,5

 

3

Загальна площа на обслуговуванні ЖЕКів

38342,5

 

4

Доходів усього без ПДВ

З них:

— квартирна плата за обслуговування будин­ків та приватизованих квартир;

— орендна плата за нежитлові приміщення;

— відшкодування витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж;

— інші доходи

 

243 103

158 909

32 304

19 268

32 622

5

Видатки всього без ПДВ

З них:

— заробітна плата;

— нарахування на зарплату;

— витрати на технічне обслуговування жит­­лових будинків;

— вивезення сміття;

— поточний ремонт житлового фонду;

— інші видатки

 

284 161,5

46 816,4

17 982,1

49 385,4

34 500,6

48 462,8

87 014,2

6

Плановий прибуток

 

53 971,8

7

Збитки

Перевищення виплаченого ПДВ над отриманим

 

9058,2

8

Збитки від різниці в тарифах на теплову енергію, яка відпускається населенню відомчими ТЕУ

 

1847,0

9

Дотація на покриття збитків унаслідок експлуатації житлового фонду

 

105 935,5

10

Дотація на капремонт житлового фонду (всього)

Задачі 3,4,5,6

 

 

11

Дотація на експлуатацію та капремонт (9 + 10)

 

 

12

Дотація на покриття збитків минулих років

 

28 496,8

13

Дотація всього (11+12)

 

 

Задача 14

У періоді, що передує плановому, ДКП «Київелектротранс» перевезе 428000 тис. пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів платно і 221000 тис. пасажирів, які користуються правом безкош­товного проїзду. При цьому по абонентних талонах буде перевезено 80000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 24,0 млн грн доходів, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 14,0 млн грн.

У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшить­ся на 104,91%. Визначити доходи ДКП «Київелектротранс»

у плановому періоді та втрати від безплатного перевезення пасажирів.

Задача 15

Визначити суму грошових коштів, яка необхідна для прид­бан­ня рухомого складу в плановому періоді, та суму грошових кош­тів, необхідних для придбання запчастин.

1. Закупівля 30 тролейбусів:

а) 20 тролейбусів К12-03 за ціною 723,25 тис. грн;

б) 10 тролейбусів К12-04 за ціною 420 тис. грн.

 • Придбання 35 комплектів для трамвайних вагонів Т-3 м має здійснюватись по відкритій Чеській кредитній лінії в загальній су­мі 67907 тис. грн.

Авансовий платіж відкритої кредитної угоди становить 6689,8 тис. грн.

Витрати на відкриття кредитної лінії становлять:

а) цінова експертиза контракту — 22,3 тис. грн;

б) витрати на транспортування — 104,5 тис. грн;

в) оплата ПДВ (20%) — 8919,8 тис. грн;

г) оплата мита — 6689,8 тис. грн;

ґ) витрати на обслуговування кредиту — 557,8 тис. грн;

д) комісійні іноземному банку — 290,2 тис. грн;

е) комісійні за зобов’язаннями — 65 тис. грн;

є) перерахування Мінфіну — 379,8 тис. грн.

Усього:

3. Витрати на погашення кредиту банку «Київ» на прид­бання рухомого складу та на погашення кредиту становлять

4096 тис. грн.

Задача 16

Виходячи з наведених нижче даних, розрахувати вартість елек­троенергії, яка буде споживатись у плановому періоді при перевезенні пасажирів, та розподілити її між видами електро­транспор­ту. У попередньому році електротранспортом було спо­жито 152980 тис. кВт ? год електроенергії. При цьому для перевезення пасажирів трамваями було спожито 49,2% всієї електроенергії, тролейбусами — 50,6 % і фунікулером — 0,2 %. У плановому періоді кількість перевезень збільшиться на 2 %, а ціна

1 тис. кВт ? год електроенергії становитиме 147,2 грн.

Задача 17

Розрахувати вартість шин, які будуть підлягати заміні в пла­ново­му періоді, виходячи з наведених нижче даних. Тролейбуси ДАК мають 8 шин, тролейбуси 14 тр — 6 шин, тролейбуси ЮМЗ — 10 шин, тролейбуси 15 тр — 10 шин.

Типи тролейбусів

Пройдено тис. вагонокілометрів тролейбусами

Депо № 1

Депо № 2

Депо № 3

Депо «Куренівське»

ДАК

2180,2

 

1223,6

5860,3

14 тр

4149,3

5476,8

5016,2

 

ЮМЗ

 

1910

 

 

15 тр

 

2653,7

 

 

При цьому слід знати, що в містах застосовується підвищений коефіцієнт зносу шин, який становить 1,01; норма пробігу шини — 60 тис. км. Ціна шини до тролейбусів ДАК і ЮМЗ — 440 грн,

до тролейбусів 14 тр і 15 тр — 390 грн.

Задача 18

Визначити витрати грошових коштів на проведення ТО-1 і ТО-2 при експлуатації тролейбусів і трамваїв. На проведення ТО-1 вста­нов­лено норматив витратних матеріалів для тролей­бусів у розмірі

15 грн на 1 вагонодень, для трамваїв — 11 грн на 1 вагонодень. Про­тягом року тролейбусами буде виконано 152314 вагоноднів, а трам­ваями — 135902 вагонодні. При проведенні ТО-2 виконуються певні ремонтні роботи, тому норматив витратних матеріалів установлений для тролейбусів у розмірі 649 грн, а для трамваїв — 712 грн. За плановий період на тролейбусах буде виконано 1278 ремонтів, а на трам­ваях — 1131.

Задача 19

Визначити фонд заробітної плати ДКП «Київелектротранс» на плановий рік виходячи з того, що в році, який передував плановому, склались такі економічні показники:

 • Водії на лінії:
 • трамваїв:
 • витрати на 1 мотор у вагоногодину становили 2,09 грн;
 • план моторних вагоногодин (ваг. год.) на плановий рік — 923,3 тис. ваг. год.
 • тролейбусів:
 • витрати на 1 машиногодину (маш. год.) — 2,337 грн;
 • план машиногодин — 1749,9 тис.маш.год.
 • Основні ремонтні робітники:
 • середньоспискова кількість — 2710 чол.;
 • середньомісячна заробітна плата робітника — 266 грн;
 • витрати на оплату праці на рік.
 • Інші допоміжні робітники:
 • середньоспискова кількість — 1160 чол.;
 • середньомісячна заробітна плата працівника — 130 грн;
 • витрати на оплату праці.
 • Кондуктори:
 • середньоспискова кількість — 1150 чол.;
 • середньомісячна заробітна плата кондуктора — 220 грн;
 • витрати на оплату праці.
 • Касири квиткові:
 • середньоспискова кількість — 400 чол.;
 • середньомісячна заробітна плата — 114 грн;
 • витрати на оплату праці.
 • Керівники, фахівці та службовці:
 • середньоспискова кількість — 1970 чол.;
 • середньомісячна заробітна плата — 240 грн;
 • витрати на оплату праці.
 • Усього на оплату праці:

При цьому слід ураховувати, що коефіцієнт зростання заробіт­ної плати становить — 12,26.

Задача 20

Скласти розрахунок інших витрат «Київелектротранс» на плановий період, виходячи з того, що витрати на надання послуг

банків дорівнюють 1,5% від фонду заробітної плати. Крім того, банки отримують доходи від інкасації, що становлять 9 грн за 1000 грн, зданих у банк.

Слід зазначити, що підприємство повинне перерахувати 1% отриманих доходів в інноваційний фонд і дорожній збір становить 1,2% від доходів.

Задача 21

На підставі рішень задач 14—20 скласти проект кошторису дохо­дів і видатків ДКП «Київелектротранс» на плановий рік

(див. табл.).

Таблиця

№  п/п

Показники

Сума

(тис. грн)

1

Валові доходи всього:

У т.ч. власні доходи

З них:

Від перевезення пасажирів

Інші доходи

Дотація з міського бюджету

2000

2

Валові витрати

Собівартість перевезення пасажирів

Електроенергія за рахунок дотації

Амортизація за рахунок дотації

Фонд оплати праці

Відрахування на соцстрах

Матеріальні витрати за рахунок дотації

Інші витрати

109 428

21 353

31 552,2

11 850

20 115

3

Витрати згідно з розпорядженням за рахунок дотації

Витрати на соціальну сферу

1000

4

Фонд матеріального заохочення та соціального розвитку

11 400

5

Капремонт рухомого складу

4000

6

Витрати на придбання рухомого складу

 

7

Витрати на погашення кредиту

 

8

Заборгованість минулих років

13 000

9

Прибутки + Збитки –

 

Задача 22

Розрахувати на плановий період, потребу в коштах на прид­бання пального для роботи автобусів, що працюють у звичай-

ному режимі руху, виходячи з того, що щоденно потрібно: бензину А-76 — 26 тис. літрів; дизпалива — 52 тис. літрів. Вартість одного літра бензину становить 1,1 грн, а дизпалива — 0,97 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому становив 1,06. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 297,88 тис. грн.

Задача 23

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста, виходячи з наведених нижче даних.

№  п/п

Назва енергоносія

Одиниця виміру

Необхідна кількість

Ціна

одиниці (грн)

Загальна сума

1

Електрична енергія

тис. квт • год

7701,6

150,0

 

2

Котельно-пічне паливо

тис. м3

1855,8

342,0

 

3

Теплова енергія

Гкал.

15608,0

70,0

 

 

Усього

 

 

 

 

Задача 24

Розрахувати потребу в іноземній валюті на технічне обслуговування та ремонт автобусів іноземного виробництва та автобусів, що укомплектовані агрегатами іноземного виробництва, виходячи з наведених нижче даних (див. табл.).

Задача 25

У році, що передував плановому норма амортизаційних відрахувань в автотранспортних підприємствах міста становила 3,2%. При цьому щорічна вартість основних фондів дорівнювала 298125 тис. грн. У плановому році середньорічна вартість основних фондів збільшиться на 39000 тис. грн. Необхідно визначити норму амортизаційних відрахувань на плановий період.


Таблиця

Моделі автобусів

Плановий пробіг

Норматив пробігу

до обслуго-

вування

(тис. кал.)

Кількість

обслугованих

Норма витрат на ремонт

(дол. США)

Витрати

(дол. США)

ТО-1

ТО-2

ТО-1

Без ТО-2

ТО-2

ТО-1

ТО-2

Пр.

ТО-1

ТО-2

Пр

Усього

Ікарус 250

3391,4

5

20

678

509

170

3,76

14,9

43,79

 

 

 

 

Ікарус 256

359

5

20

72

54

18

3,76

14,9

43,79

 

 

 

 

Ікарус 260

5918,1

5

20

1184

888

296

4,33

16,93

56,01

 

 

 

 

Ікарус 263

1048

5

20

210

157

52

4,33

16,93

56,01

 

 

 

 

Ікарус 280

22 765

5

20

4553

3415

1138

4,48

19,48

67,81

 

 

 

 

Лаз 52523

9857,4

5

20

1971

1479

493

8,01

26,2

22,31

 

 

 

 

Лаз 52529

50

5

20

10

8

3

8,01

26,2

22,31

 

 

 

 

Лаз 47310

90

5

20

18

14

5

8,01

26,2

22,31

 

 

 

 

Лаз 52527

987,4

5

20

197

148

49

8,01

26,2

22,31

 

 

 

 

Лаз А141

20 742

5

20

414

311

104

8,01

26,2

22,31

 

 

 

 

Усього

46 538,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Задача 26

Виходячи з задач 14—18 та наведених нижче даних (див. табл.), скласти кошторис доходів та видатків по міському автотранспорту на плановий рік та визначити суму бюджетної компенсації.

Таблиця

Показники

Одиниці виміру

Очікуване

за попередній рік

Проект планового року

Обсяг перевезень пасажирів

млн пас.

334,7

341,2

У т.ч. платних

млн пас.

156,5

159,5

Доходи всього

 

51794

52720,0

У т.ч. від перевезень

тис. грн

49509,0

50435,0

від непрофільної діяльності

тис. грн

2285

2285

ПДВ

тис. грн

5422

5519,0

Доходи без ПДВ

тис. грн

46372,0

47201,0

2 % відрахувань на будівництво доріг

 

908

944

Витрати всього

 

80220

100054

У т.ч. від перевезень

 

79611

99445,0

Заробітна плата

 

18984

21832

Відрахування на соцстрах

 

7119

8187,0

Паливно-мастильні матеріали

 

25424

 

Ремонт і технічне обслуговування

 

5282

13479,0

Вартість автомобільних шин

 

3087,0

3087,0

Амортизація автотранспорту

 

9107

 

Податки та збори

 

1064

 

Інші витрати

 

9544

 

Від непрофільної роботи

 

609

 

Збитки

 

– 34756

 

Компенсація бюджету

 

34959,2

63782

Непокриті збитки -

 

 

 

Прибуток +

 

 

 

Відновлення рухомого складу

 

1860

149901

Непокриті збитки

 

 

16005,4

Усього компенсації

 

 

 
загрузка...