загрузка...
 
Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Повернутись до змісту

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників

1.1       Поняття фінансового посередництва.

1.2       Функції фінансового посередництва.

1.3       Структура фінансового ринку.

1.4       Класифікація фінансових посередників.

Після вивчення теми студент зможе:

•  пояснити сутність термінів «фінансові послуги», «фінансове посередництво»;

•  перелічити основні завдання фінансового посередництва;

•  описати основні елементи фінансового ринку;

•  назвати типи фінансових посередників.

У розвиненому суспільстві фінансові послуги мають не менше значення, ніж виробництво. Найбільш динамічно розвивається та частина сфери послуг, яка пов'язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговування, страхові послуги, інформаційне і бухгалтерське обслуговування. Для проведення політики, спрямованої на сприяння розвитку фінансового посередництва, необхідно обґрунтувати роль фінансових посередників у сучасній економіці.

Для цього у темі 1 запропоновано вивчення сутності, функцій і класифікації фінансового посередництва в ринковій економіці.загрузка...