загрузка...
 
Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва
Повернутись до змісту

Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва

4.1       Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів.

4.2       Учасники інвестиційного ринку та їх функції.

4.3       Управління діяльністю інститутів спільного інвестування.

4.4       Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Після вивчення теми студент зможе:

•  дати визначення терміна «інвестиційний ринок» і охарактеризувати його види;

•  класифікувати учасників інвестиційного ринку за функціональними особливостями;

•  пояснити основи діяльності інститутів спільного інвестування;

•  базуючись на зарубіжному досвіді, визначити перспективи розвитку інституту інвестиційного посередництва в Україні.

Небанківські фінансово-кредитні установи теж є фінансовими посередниками грошового ринку, які здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно довгострокові). У своїй діяльності вони мають багато спільного з банками, тому деякі теоретичні положення і практичні моделі, засвоєні під час попередньої лекції, будуть актуальними і при розгляді даної теми.

У розвинутих країнах інвестиційні фонди є могутніми фінансовими структурами. Розвиток їх безпосередньо пов'язаний з розвитком середнього класу в країні, зі зростанням його заощаджень та інвестиційних уподобань. Якраз через зазначені фонди цей клас може зручно і вигідно реалізувати свої інвестиційні можливості. В Україні подібні фонди не відіграють відчутної ролі на грошовому ринку. Для їх розвитку ще немає достатніх передумов, тому при вивченні даної теми ми будемо спиратися переважно на зарубіжний досвід, з огляду на можливість його застосування в Україні.загрузка...