загрузка...
 
Тема 5 Фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва
Повернутись до змісту

Тема 5 Фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва

5.1       Роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці.

5.2       Організація біржової інфраструктури.

5.3       Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва.

5.4       Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника.

Після вивчення теми студент зможе:

•          знати економічні, соціальні та політичні функції біржі, завдання та можливості бірж, функції біржі;

•          охарактеризувати біржову інфраструктуру;

•          розрізняти поняття «брокерська контора», «брокерська фірма», «брокерське бюро»;

•          продемонструвати базові знання методів фундаментального і технічного аналізу фінансових ринків.

У сучасних умовах велика увага приділяється біржам та біржовій торгівлі. Біржі займають особливе місце в інфраструктурі сучасної ринкової економіки. Підвищення ефективності біржової торгівлі динамізує національні й міжнародні товарні, фондові й валютні ринки; уніфікує, робить доступними й надійними складні виробничо-фінансові операції великої кількості підприємств і організацій. Тому дану лекцію буде присвячено діяльності фондової біржі.

Оскільки студенти вже володіють знаннями щодо сутності поняття «біржі», видів бірж і операцій, які вони охоплюють (це було предметом вивчення курсів «Фінанси», «Біржові операції», «Ринок фінансових послуг» тощо), сьогодні ми зупинимося виключно на розгляді біржових посередників та тих аспектів діяльності біржі, які цих посередників безпосередньо стосуються. Великої уваги також приділимо основам методів фундаментального і технічного аналізу фінансових ринків, грамотне застосування яких є запорукою ефективної діяльності біржових посередників – брокерів, дилерів, трейдерів тощо.загрузка...