загрузка...
 
5.1  Роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці
Повернутись до змісту

5.1  Роль і функції біржової торгівлі у ринковій економіці

Економічна роль біржової торгівлі відбивається у функціях, що виконуються біржами в сучасних умовах з метою реалізації їх основного завдання.

Біржа надає засобам масової інформації численні дані про біржові ціни, компанії, що торгують на біржі, про ринкову кон'юнктуру, прогнози різних ринків і т. д. Інформація про діяльність сучасної біржі в розвинених країнах настільки значна, що до 30% своїх прибутків вона отримує від продажу біржової інформації.

У розповсюдженні біржової інформації дедалі більшу участь беруть різного роду підприємства (фірми, компанії          й т. ін.), для яких передавання такої інформації за допомогою сучасних технічних засобів є одним із основних або основним видом діяльності. Зокрема, реалізацію біржової інформації електронною поштою здійснює агентство «Інтерфакс» для підприємств, які є абонентами мережі. Такими абонентами в областях є, наприклад, відповідні структури системи матеріально-технічного постачання промисловості й сільського господарства. Інформація електронною поштою надходить до абонентів щодня (по телефону, через модемні пристрої), накопичується в комп'ютерній мережі і включає:

•  дані про товари, що пропонуються до продажу на окремих біржах на найближчі торги (найменування, ціна, кількість);

•  інформацію про основні контракти, укладені на останніх торгах на окремих біржах (продані товари, ціни, кількість та ін.);

•  біржову хроніку;

•  аналітичні огляди;

•  рекламу.

Фондовий ринок виконує ряд функцій, які можна умовно розділити на дві групи: загальноринкові функції, властиві будь-якому ринку, і специфічні функції, які відрізняють його від інших ринків.

До загальноринкових функцій належать такі:

•  комерційна функція, тобто одержання прибутку від операцій на даному ринку;

•  цінова функція, тобто формування цін, їх постійний рух;

•  інформаційна функція, тобто доведення до своїх учасників інформації про обсяги й об'єкти торгівлі, її учасників;

•  регулююча функція, тобто визначення правил торгівлі й участі в ній, порядок вирішення спорів між учасниками, установлює пріоритети, органи контролю і т.п.

До специфічних функцій фондового ринку можна віднести такі:

•  перерозподільна функція;

•  функція страхування цінових і фінансових ризиків;

•  накопичувальна функція.

Таким чином, основним завданням і функцією біржі є надання її членам, що торгують, «фізичних» засобів для укладання угод і проведення пов'язаних з цим операцій.

Основними учасниками фондового ринку України залежно від їх ролі і функцій є:

1  Емітенти – юридичні особи, які випускають в обіг на фондовий ринок цінні папери з метою залучення додаткового фінансового капіталу; держава в особі своїх органів і муніципальні власті для покриття дефіциту бюджетів.

2  Інвестори – фізичні, юридичні особи й інституційні інвестори (інвестиційні фонди і компанії, довірчі товариства, пенсійні фонди, страхові компанії й ін.), які мають вільні фінансові ресурси, необхідні для інвестування з метою збільшення ринкової вартості цінних паперів.

3  Держава, яка на основі прийняття законодавчих актів виконує регулювання діяльності фондового ринку, а також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).

4  Посередники (фінансові торговці цінними паперами) – юридичні особи, які надають професійні послуги на фондовому ринку емітентам й інвесторам.

Організації, які обслуговують функціонування фондового ринку, включають:

•  організаторів ринку:

а) біржі – УМВБ, УФБ, КМФБ, ДФБ;

б) саморегулюючі організації: ПФТС, ПАРД, УАІБ;

•  депозитарії (ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»);

•  реєстраторів (378 – з них 37 – комерційні банки);

•  зберігачів (28 – з них 25 – комерційні банки).

В Україні фондові біржі є основними організаторами біржового ринку, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, але вони функціонують окремо одна від одної. На біржовому ринку діють такі зареєстровані біржі:

•  Українська фондова біржа (УФБ);

•  Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ);

•  Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);

•  Донецька фондова біржа (ДФБ);

•  Придніпровська фондова біржа (ПФБ).

З перелічених фондових бірж найбільш могутня і розвинена – це Українська фондова біржа (УФБ). Її філії і фондові центри розташовані в 31 регіоні, а брокерські контори УФБ поширені по 200 регіонам, що сприяє реалізації прав юридичних і фізичних осіб на купівлю-продаж цінних паперів на всій території України.

На фондовій біржі обертаються цінні папери, допущені до обороту. Такі цінні папери проходять спеціальну експертизу і їх вносятья до біржового списку (названий лістингом). Для цього компанії подають на фондову біржу заяву з доданими до неї необхідними документами про фінансове положення для проведення експертизи.

Основними посередниками на фондовій біржі є брокери і дилери.

Брокери – це посередники, які діють за дорученням і за рахунок клієнтів, одержуючи за посередництво комісійні.

Дилери – це члени фондової біржі, які здійснюють операції з купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за власний рахунок.загрузка...