загрузка...
 
10.3 Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства
Повернутись до змісту

10.3 Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства

Наведені вище вирази для дисперсії сумарного доходу дозволяють розглянути проблему диверсифікації інвестицій і ризику ще в одному аспекті, а саме: визначити структуру портфеля, яка мінімізує дисперсію, а отже й ризик. Для знаходження мінімуму дисперсії повернемося до формул, що її визначають. Якщо припустити, що немає статистичної залежності між доходами від окремих видів інвестицій, то знайти оптимальну у вказаному сенсі структуру портфеля не так вже й складно. Припустимо, що портфель, як і раніше, складається з двох видів паперів Х та Y. Їх частки у портфелі становлять ах та 1–ах, а дисперсії Dx та Dy. Оскільки ця функція є неперервною, то застосуємо стандартний метод визначення екстремуму. Нагадаємо, що мінімальне значення дисперсії суми має місце, коли

мінімальне значення дисперсії суми,

де image208.

За наявності кореляції між показниками доходів, мінімум функції має місце, коли

За наявності кореляції між показниками доходів Мінімум цієї функції має місце.

Як бачимо з наведених формул, розрахункова величина частки одного з паперів може за деяких умов виявитися від’ємною. Звідси випливає, що цей вид паперу просто не повинен включатися в портфель.

Повернемося до даних попереднього прикладу і визначимо структуру портфеля з мінімальною дисперсією. Нагадаємо, що

image210

При повній позитивній кореляції розрахункові значення частки першого паперу становитимуть наступною формулою:

розрахункові значення частки першого паперу.

Відповідно image212. Отже, мінімальна дисперсія має місце у випадку, коли портфель складається з одного паперу виду Х. Середній дохід від портфеля дорівнює 2.

При повній негативній кореляції знаходимо

image213,

image214.

Дисперсія в цьому випадку дорівнює нулю, а середній дохід становитиме 2,421.

Нарешті, за відсутності кореляції одержимо:

image215; image216. Дисперсія доходу при такій структурі дорівнює 0,418, а середній дохід дорівнює 2,346.

Перейдемо до загальної постановки завдання і визначимо структуру портфеля з п складовими. Припустимо, що доходи статистично незалежні. Опустимо докази і наведемо результат у матричному вигляді:

image217,

результат у матричному виглядірезультат у матричному вигляді,

 

де image220– вектор, що характеризує п–1 елементів структури портфеля.

Матриця D має розмірність image221.

Відмітимо, що структуру портфеля, яка мінімізує дисперсію доходу, з п складовими за наявності кореляції визначити так само просто, як це було зроблено вище, неможна. Однак рішення існує, хоча його одержання достатньо клопітка справа.

Аналіз диверсифікації являє собою перший етап у дослідженні портфеля інвестицій. Наступним є максимізація доходу. Ця проблема також пов’язана з виміром ризику і потребує детального спеціального обговорення, який виходить за межі даного предмета.

Тому обмежимося лише тезою про те, що метод Г. Марковіца, який заключається у розроблення вирішенні спеціальної моделі нелінійного програмування з використання показників доходів і дисперсій, у теоретичному плані не викликає зауважень.

Що стосується його практичного застосування, то тут, на погляд багатьох спеціалістів, приховані серйозні підводні камені.загрузка...