загрузка...
 
Тема 3 СКЛАД І КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Повернутись до змісту

Тема 3 СКЛАД І КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Визначення складу від цілого до частини

що (Н.в.)

складається

з чого (Р.в.) (обов’язково перераховуються всі компоненти)

 

ЕОМ складається з процесора, пам’яті і пристроїв введення-виведення. – Що складається з процесора, пам’яті і пристроїв введення-виведення?

ЕОМ складається з процесора, пам’яті і пристроїв введення-виведення. – З чого складається ЕОМ?

що (Н.в.)

має у своєму складі

що (З.в.)

 

ЕОМ має у своєму складі процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – Що (Н.в.) має у своєму складі процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення?

ЕОМ має у своєму складі процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – Що (З.в.) має у своєму складі ЕОМ?

що (Н.в.)

містить у собі

що (З.в.)

 

Системний блок містить у собі системну плату, блок живлення, плати розширення. – Що (Н.в.) містить у собі системну плату, блок живлення, плати розширення?

Системний блок містить у собі системну плату, блок живлення, плати розширення. – Що (З.в.) містить у собі системний блок?

Визначення складу від частини до цілого

що (Н.в.)

входить до складу

чого (Р.в.)

до складу чого (Р.в.)

входить

що (Н.в.)

 

Зверніть увагу на запитання!

Процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення входять до складу ЕОМ. – До складу чого входять процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення?

До складу ЕОМ входять процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – Що входить до складу ЕОМ?

що (Н.в.)

є у складі чого (Р.в.)

у складі чого (Р.в.)

є що (Н.в.)

 

Зверніть увагу на запитання!

Процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення є у складі ЕОМ. – Що є у складі ЕОМ?

У складі ЕОМ є процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – У складі чого є процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення?

у(в) чому (М.в.) міститься

що (Н.в.)

що (Н.в.) міститься

в чому (М.в.)

Процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення містяться в ЕОМ. – У чому містяться процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення?

В ЕОМ містяться процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – Що міститься в ЕОМ?

що (Н.в.) є складовою частиною чого (Р.в.)

складовою частиною чого (Р.в.) є що (Н.в.)

 

Зверніть увагу на запитання!

Процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення є складовими частинами ЕОМ. – Чим є процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення?

Складовими частинами ЕОМ є процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення. – Що є складовими частинами ЕОМ?

Завдання 1 Вставте потрібні слова в речення.

1 Електрони ... атомів і відриваються від них за певних умов.

2 Електрони ... складовою частиною атомів.

3 Але атоми не можуть ... з одних електронів.

4 Оскільки атоми електронейтральні, крім електронів, в атомі має ... стільки ж одиниць позитивного заряду, скільки ... у ньому електронів.

5 Відкриття радіоактивності довело, що у складі атома ... не тільки негативно, але й позитивно заряджені частинки.

6 Кожен атом ... у своєму складі ядро, що несе позитивний заряд.

Завдання 2 Скажіть (напишіть) можливі синонімічні конструкції.

1 ЕОМ першого і другого покоління мають у своєму складі три основні блоки: процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення.

2 Процесор містить у собі арифметико-логічний пристрій і пристрій управління.

3 Пам’ять ЕОМ складається з кількох типів пам’яті.

4 Зокрема, до складу пам’яті входять оперативна пам’ять і зовнішня пам’ять.

Завдання 3 Складіть речення із слів, використовуючи різні конструкції.

Зразок: Процесор: арифметико-логічний пристрій, пристрій управління.

Процесор складається з арифметико-логічного пристрою і пристрою управління.

До складу процесора входять арифметико-логічний пристрій і пристрій управління.

1 Сучасні обчислювальні системи: ядро, периферійні пристрої.

2 Ядро: центральний процесор, основна пам’ять.

3 Периферійні пристрої: пристрої введення-виведення; зовнішні запам’ятовуючі пристрої.

Завдання 4 Поставте запитання до речень.

1 Апаратні засоби ЕОМ мають у своєму складі процесор і пам’ять.

2 Процесор містить у собі арифметико-логічний пристрій і пристрій управління.

3 Оперативна пам’ять і зовнішня пам’ять входять до складу пам’яті.

4 Сучасні обчислювальні системи складаються з ядра і периферійних пристроїв.

5 Ядро обчислювальної системи містить центральний процесор і оперативну пам’ять.

Завдання 5 Відповідайте на запитання, використовуючи інформацію завдань 1–4.

1 Що мають у своєму складі апаратні засоби ЕОМ?

2 Що входить до складу процесора?

3 З чого складається пам’ять ЕОМ?

4 З чого складаються сучасні обчислювальні системи?

5 Що містить ядро обчислювальної системи?

Кількісна характеристика предмета

що (Н.в.)

дорівнює

чому (Д.в.)

Сума чисел дорівнює 20. – Чому дорівнює сума чисел?

Радіус круга дорівнює 15 м. – Чому дорівнює радіус круга?

Добуток чисел 2 і 5 дорівнює 10. – Чому дорівнює добуток чисел...?

Кути дорівнюють 90°. – Чому дорівнюють кути?

що (Н.в.)

має які розміри (вага, висота, довжина, площа та інші параметри, які можна виміряти)

що (розмір чого) становить скільки + одиниця виміру

Тіло має масу 50 кг. – Яку масу має тіло?

 

Діаметр Землі становить 12 750 кілометрів. – Скільки кілометрів становить діаметр Землі? { Який діаметр Землі?)

Конструкції використовуються для вираження точної кількості.

що (Н.в.) (частина)  становить скільки чого (Р.в.) (ціле)

що (Н.в.) (ціле) на скільки складається з чого (Р.в.) (частина)

у чому (М.в.) (= у складі чого (Р.в.)) (ціле) на частку чого(Р.в.) припадає скільки (частина)

Азот становить 78% земної атмосфери. –

Скільки % земної атмосфери становить азот?

78% земної атмосфери становить азот. –

Що становить 78% земної атмосфери?

Земна атмосфера на 78% складається з азоту. – На скільки % земна атмосфера складається з азоту?

 

У земній атмосфері (= у складі земної атмосфери) на частку азоту припадає 78%.  – Скільки % у земній атмосфері припадає на частку азоту?

 

у чому (М.в.) міститься

скільки чого (Р.в.)

 

У земній атмосфері міститься 78% азоту. – Скільки (відсотків) азоту міститься в земній атмосфері?

Конструкція використовується для вираження кількості шляхом зіставлення частини і цілого або двох предметів.

що (розмір чого) досягає

чого (скільки)

що (розмір чого) перевищує що (З.в.)

 

Швидкодія середніх ЕОМ досягає 10 млн оп/с. – Що досягає (доходить до) 10 млн. оп/с?

Конструкція використовується для вираження приблизної кількісної характеристики; при вказівці на межі розмірів.

Місткість пам’яті сучасних ЕОМ досягає декількох десятків і сотень мегабайт. – Яких розмірів (чого) досягає ємкість пам’яті сучасних ЕОМ?

Завдання 1 Складіть речення, використовуючи конструкції кількісної характеристики.

Зразок: Земна кора: кисень, 47%.

Кисень становить 47% земної кори.

Земна кора на 47% складається з кисню.

У земній корі на частку кисню припадає 47% .

1 Заряд усіх елементарних частинок за абсолютною величиною: 1,602–1019 кулона.

2 Сума зарядів у будь-якому об’ємі тіла: 0.

3 Швидкодія середніх ЕОМ: близько 10 млн.

4 Живий організм: 80% води.

Завдання 2 Поставте запитання до виділених слів.

1 Швидкодія мікро-ЕОМ досягає близько 1 млн оп/с.

2 Сила, що діє на тіло, дорівнює 1 Н.

3 Місткість оперативної пам’яті досягає кількох сотень мегабайт.

4 Маса електрона становить 1/1840 маси атома водню.

5 У земній атмосфері на частку кисню припадає 21%.

Завдання 3 Запишіть скорочено словосполучення:

арифметико-логічний пристрій – АЛП;

пристрій управління – ПУ;

оперативний запам’ятовуючий пристрій – ОЗП;

зовнішній запам’ятовуючий пристрій – ЗЗП;

пристрої введення-виведення – ПВВ.

Завдання 4 Слухайте текст, запишіть інформацію у вигляді схеми, використовуючи скорочення (за першими буквами терміна).загрузка...