загрузка...
 
Еволюційна хімія
Повернутись до змісту

Еволюційна хімія

До 50 - 60-х рр. XX cт. про еволюційну хімію нічого не було відомо. На відміну від біологів, які вимушені були використовувати еволюційну теорію Дарвіна для пояснення походження численних видів рослин і тварин, хіміків питання про походження речовини не хвилювало, тому що отримання будь-якої нової хімічної речовини завжди було справою рук і розуму людини: молекула нової хімічної сполуки конструювалася за законами структурної хімії з атомів і атомних груп як будівля з цегли. Живі ж організми з блоків зібрати неможливо.

Виникненню еволюційної хімії сприяли дослідження у сфері моделювання біокаталізаторів. Штучний вибір каталітичних структур орієнтувався на здійснювану природою еволюцію від неорганічної хімії до живих систем. Іншою підставою розвитку досліджень у галузі еволюційної хімії є реальні досягнення «нестаціонарної кінетики».

У результаті цих досягнень у хіміків з'явилася можливість вирішувати еволюційні проблеми стосовно своїх об'єктів. Це проблеми мимовільного (без участі людини) синтезу нових хімічних сполук, які є більш високоорганізованими продуктами у порівнянні з початковими речовинами. Тому еволюційну хімію вважають передбіологією - наукою про самоорганізацію і саморозвиток хімічних систем.загрузка...