загрузка...
 
Організація логістичного планування на промисловому підприємстві
Повернутись до змісту

Організація логістичного планування на промисловому підприємстві

Логістичне планування на промисловому підприємстві починається з розробки логістичної стратегії. Логістична стратегія підприємства повинна бути частиною його виробничої стратегії.

До системи логістики при розробленні стратегії мають бути включені: транспортні операції й витрати, потужності, зв'язки, обробка замовлень, управління запасами, підйомно - транспортні роботи, планові й контрольні системи, організаційні системи.

Формування стратегії логістики вміщує питання:

-           аналіз зміни ринкових потреб (аналіз ринків);

-           підвищення вимог до логістики (строки, надійність доставки й комплектність замовлення);

-           розбивка продукції за принципом Парето (на обмежену кількість товарів доводиться основний потік);

-           увага до окремих видів діяльності (маркування, пакування й т.д.);

-           забезпечення гнучкості логістичної системи;

-           визначення оптимального розміру запасів;

-           поліпшення логістичних показників постачальників.

Теоретично логістичне планування можна представити у вигляді сукупності наступних етапів (елементів):

1 Прогнозування попиту - перша ланка ланцюжка, без якого неможливе планування.

2 Планування виробництва.

3 Планування збуту продукції.

4 Планування постачання.

5 Система оцінок результатів функціонування логістичної системи.

Сюди ж відносяться дві підсистеми:

1)         обліку й контролю за виконанням замовлень, що надходять від клієнтів;

2)         обліку й контролю за виконанням замовлень підприємства його постачальниками.

Елементи перераховані в хронологічному порядку виконання відповідних завдань. Загальна система логістичного планування на промисловому підприємстві представлена на рис. 2.5. Розглянемо більш детально порядок проведення логістичного планування.

Прогнозування попиту:

1)         аналіз ретроспективи попиту (упродовж якомога тривалішого часу;

2)         створення типології (класифікації) товарів і клієнтів та відпрацювання потенційних методів прогнозування;

Рисунок 2.5 Загальна схема логістичного планування (збут – виробництво постачання) [14]

 

 

3)         відбір методів прогнозування;

4)         проведення прогнозних розрахунків;

5)         постійне виявлення розбіжностей;

6)         оцінка результатів прогнозування.

Планування виробництва:

1)         облік ресурсів у постачальників;

2)         вибір пріоритетів по ресурсах;

3)         визначення потреби в потужностях;

4)         складання програм випуску продукції;

5)         поточне планування та контроль за виконанням замовлень на рівні цехів (дільниць);

6)         оцінка результатів.

Планування збуту:

1)         розробка загального плану збуту, при цьому встановлюється обсяг наявних ресурсів у постачальників (оптимізується план реалізації);

2)         розробка програми руху потоків виробів по всій розподільчій мережі;

3)         оптимізація потреби у складських площах і транспорті;

4)         календарне планування підготовки товарів до відвантаження і поставок споживачеві;

5)         оцінка результатів.загрузка...