загрузка...
 
2     Моделювання як процес дослідження екологічних   систем   
Повернутись до змісту

2     Моделювання як процес дослідження екологічних   систем   

Мета роботи - засвоїти методичні основи процесу моделювання  та  набути практичних  навичок застосування цієї   процедури при моделюванні екологічних систем.

Об’єкт дослідження – локальна популяція тварин. 

Предмет дослідження – процедура процесу моделювання  як процес  дослідження екологічних систем.

Завдання – провести процес моделювання даної локальної  популяції тварин (на прикладі гризунів). загрузка...