загрузка...
 
Алгоритм виконання роботи 
Повернутись до змісту

Алгоритм виконання роботи 

1    Виписати вихідні дані (табл.2.1)  згідно із заданим варіантом завдання і відповідно до наведеної схеми. 

 2   Розрахувати показник народжуваності (Р) при заданих умовах розвитку досліджуваної популяції (формула 2.1, рис.2.5).

      Примітка: Вважати, що один місяць має 30 діб.

3   Розрахувати показник (С) смертності  (формула 2.2).

4   Обчислити дифрівняння (ф-ла 3) за заданими (М, t, Р, С).

Порівняти одержані результати з базовим  варіантом.

Зробити стислі висновки за результатами проведеного дослідження.

       Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен мати:

Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання.

Результати всіх послідовних етапів виконання системного аналізу даної екосистеми згідно із схемою її дослідження.

Короткий аналіз результатів. 

Стислі висновки щодо одержаних результатів.

 Таблиця 2.1 - Варіанти завдання вихідних параметрів для  досліджуваної популяції гризунів

 

Ва-ріант

Щоденна  доза корму   М,

к.од./добу

Початкова кількість осіб Ко, осіб

Питома народжуваність Рн, осіб/міс.

Середня тривалість життя однієї особини t, доба

Тривалість  дослід-ження Т, доба

База

100

10

0,3

240

1500

1

5

5

0,3

240

1500

2

10

5

0,3

240

1500

3

15

5

0,3

240

1500

4

20

10

0,3

240

1500

5

25

10

0,3

240

1500

6

30

10

0,3

240

1500

7

35

10

0,3

240

1500

8

40

20

0,3

240

1500

9

45

20

0,3

240

1500

10

50

25

0,3

240

1500загрузка...