загрузка...
 
Питання для самоконтролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю

Назвати та охарактеризувати параметри системи.

Що необхідно і достатньо вказати, щоб задати екосистему?

Яку роль відіграють моделі в накопиченні знань та досвіду?

Охарактеризувати процес імітації та вказати його роль в дослідженні та моделюванні екосистем. 

Дати визначення поняття моделі, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та навести приклади і зробити висновки. .

Визначити об’єкт моделювання в екології, навести приклади.

Дати визначення поняття моделі, вказати її призначення, функції, об’єкт, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

Дати визначення поняття процесу моделювання, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки цього процесу та зробити висновки.

Перелічити чотири складові принципової загальної схеми моделювання екооб'єкта та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Вказати три послідовні етапи процесу моделювання екосистем, проаналізувати логічні та причинно-наслідкові зв’язки й зробити висновки.

Назвати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, дати характеристику кожному етапу та провести порівняльний аналіз.

Описати суть методу ітераційного (покрокового) наближення, охарактеризувати його особливості та проаналізувати.загрузка...