загрузка...
 
Алгоритм виконання роботи
Повернутись до змісту

Алгоритм виконання роботи

1  Виписати вихідні дані (табл.4.1, 4.2) згідно із заданим  варіантом для типу транспорту та виду шкідливої речовини.   

2 Розрахувати масу викиду (Міj, кг/рік) кожної конкретної і-ї речовини одним окремим автотранспортним засобом досліджуваного типу за рік при спалюванні 1 т палива заданого  виду (бензин, дизпаливо, газ) (ф-ла 4.1). 

3   Обчислити сумарну масу викиду кожної і-ї речовини за рік усіма одиницями автотранспортних засобів даного типу, що проходять по досліджуваній ділянці дороги за визначений проміжок часу при роботі на даному виді палива (Mi, ф-ла 4.2) та загальну масу викиду усіх шкідливих речовин (M, ф-ла 4.3).

4  Виписати вихідні дані (табл.4.3, 4.4, 4.5) для заданого типу автотранспорту. 

5  Розрахувати масу викиду (Міj, кг/рік) кожної шкідливої речо-вини одним автомобілем за рік його роботи при даній потужності його двигуна при роботі на заданому виді палива (ф.4.4).

6   Обчислити сумарну масу викиду кожної і-ї речовини за рік усіма автотранспортними засобами, що проходять по досліджуваній ділянці дороги за визначений проміжок часу при роботі на різних видах палива  (Mi, ф-ла 4.5) та загальну масу викиду усіх шкідливих речовин (M, ф-ла 4.6).

7   Оформити (табл.4.7 і 4.8) та проаналізувати одержані результати розрахунку.

8   Сформулювати основні висновки за результатами роботи.

Таблиця 4.1 – Коефіцієнт викиду речовин з вихлопними газами   для двигунів при спалюванні 1 кг (л) палива (Кi)

Вид

   палива

Оксид ву-глецю  СО

Вугле-водні СН

Оксид     азоту NO

Свинець

    Pb

Бензин

0,6

0,1

0,04

0,002

Дизельне

0,1

0,03

0,04

0,0012

Газ

0,3

0,025

0,038

0,0000

Таблица 4.2 -  Нормативи витрати палива (Мn),  споживання   палива (P) та пробігу автомобілів (S)

Варі-ант

Тип авто та вид      палива

Витрати палива на 1 км пробігу    Мn,  кг/км

Пробіг авто  за рік

S,  км/рік

Споживання палива

P,  т/рік

 

1

2

3

 

Вантажні:

- бензин

- дизельне

- газ

 

    0,45

    0,4

    0,55

 

24200

40750

44000

 

10,900

16,300

13,900

 

4

5

6

 

Автобуси:

- бензин

- дизельне

- газ

 

    0,55

    0,50

    0,65

 

26800

55100

48800

 

13,400

27,500

15050

 

7

8

9

 

Легкові:

- бензин

- дизельне

- газ

 

    0,12

    0,1

    0,15

 

66600

58000

68100

 

8,000

6,950

10,250

     Таблиця 4.3 – Питомий викид і–ї  речовини на 1 км пробігу (mi)

 

Варі-ант

Тип транспорту та вид палива

Питомий викид 

m,  г/км

Норматив викиду,

кг/рік

CO

NO

CH

CO

NO

CH

 

1

2

3

Вантажні:

- бензин

- дизельне

- газ

 

61,9

15

19,1

 

8

8,5

5,3

 

13,3

6,4

16,2

 

1505

611,5

  -

 

193,6

346,4

   -

 

321,9

260,8

    -

 

4

5

6

Автобуси:

- бензин

- дизельне

- газ

 

57,2

15

16,9

 

8

8,5

5,4

 

10,7

6,4

8,6

 

1541

825

  -

 

214,4

467,5

   -

 

286,8

352

   -

 

7

8

9

 

Легкові:

- бензин

- дизельне

- газ

 

18,7

6,1

6,9

 

2,7

2,9

2,7

 

2,35

3,8

4,5

 

1254,5

   -

   -

 

179,8

   -

   -

 

149,9

   -

   -

  Таблица 4.4 -  Робочі  нормативи автотранспортних засобів

Варі-ант

Тип транспорту

та вид палива

Потужність двигуна   N,  к.с.

Середньорічний пробіг S,  км/рік

 

1

2

3

Вантажні:

- бензин

- дизельне

- газ

 

130

210

110

 

  24200

  40750

  44000

 

4

5

6

Автобуси:

- бензин

- дизельне

- газ

 

170

200

155

 

  26800

  55100

  48800

 

7

8

9

Легкові:

- бензин

- дизельне

- газ

 

85

80

78

 

  66600

  5800

  68100

Таблиця 4.5 – Коефіцієнти урахування віку (Кв) і технічного стану (Кт) двигуна автотранспортного засобу 

Ва-рі-ант

Тип авто та вид     палива

Врахування віку   Кв

Врахування технічного стану   Кт

CO

CH

NO

Pb

CO

CH

NO

Pb

 

1

2

3

Вантажні:

- бензин

- дизельне

- газ

 

1,33

1,33

1,33

 

1,2

1,2

1,2

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1,69

1,81

1,69

 

1,86

2,01

1,86

 

0,8

1,00

0,8

 

1

1

1

 

4

5

6

Автобуси:

- бензин

- дизельне

- газ

 

1,32

1,27

1,32

 

1,2

1,17

1,2

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1,69

1,8

1,69

 

1,88

2,00

1,86

 

0,8

1,00

0,8

 

1

1

1

 

7

8

9

Легкові:

- бензин

- дизельне

- газ

 

1,28

1,27

1,28

 

1,17

1,17

1,17

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1,62

1,77

1,62

 

1,78

1,96

1,78

 

0,9

1,00

0,9

 

1

1

1

 

Таблиця 4.6 - Варіанти завдання вихідних параметрів для об’єктів дослідження  

 Номер варіан.

Кількість автотранспортних засобів

Вид      палива

Примітка

вантажні

автобуси

легкові

1

1

1

1

 бензин

 

2

1

1

1

дизельне

 

3

1

1

1

газ

 

4

10

10

10

 бензин

 

5

10

10

10

дизельне

 

6

10

10

10

газ

 

7

25

25

25

 бензин

 

8

50

50

50

дизельне

 

9

75

75

75

газ

 

10

 

100

100

100

 бензин

 

Таблиця 4.7 – Рекомендована схема оформлення результатів    розрахунку (метод 1)

Тип транс-порту  та вид палива

Речо-вина

   Вид

палива

Витрати  палива

P,  кг/рік

Коефіцієнт

  викиду

Кі

Маса викиду

      за рік

Міj,  кг/рік

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.8 – Рекомендована схема оформлення результатів   розрахунку (метод 2)

Тип авто та вид палива

Речо-вина вики-ду

Питомий викид

m, г/км

Річний   пробіг  S, км/рік

Коефіцієнт

Маса

викиду Міj,

віку Кв

тех. стану  Кт

  кг/рік

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.9 – Наближений  склад  (відсоток  до  обсягу)  відпрацьованих вихлопних газів автомобілів

Компоненти вихлопних газів

Бензинові двигуни

Дизельні двигуни

ГДКсд, мг/куб.м

Азот

74-77

76-78

0,04

Азоту оксид

0,10-0,5

0,001-0,5

0,04

Альдегіди

0-0,2

0-0,009

0,015

Вуглекислий газ

5-12

1-10

3

Вуглецю діоксид

5-14

1-12

3

Вуглецю оксид

0,1-10

0,01-0,3

3

Вуглеводні

0,2-3

0,01-0,5

0,2

Сажа, г/куб.м

0-0,4

0,01-1,1

0,05

Сірчаний газ

0-0,002

0-0,03

0,05

Сірки оксид

0-0,003

0-0,015

0,05

Свинець, мг/куб.м

0-60

-

0,0003

Бенз(а)пірен, мкг/куб.м

0,02

0,01

0,01 мкг/ 100 куб.м

     Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен містити:

Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання (пп. 1, 4). 

Результати  усіх  послідовних   розрахунків   (пп.2-6), оформлених згідно із вимогами (табл. 4.4).

Короткий аналіз  результатів.

Стислі висновки щодо результатів.загрузка...