загрузка...
 
Питання для самоконтролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю

1.  Навести визначення поняття моделі, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

2  Дати визначення процесу моделювання, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

3  Визначити складові принципової загальної схеми моделювання екооб'єкта, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки та зробити висновки.

4  Назвати послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки й зробити висновки. 

5   Назвати методи дослідження (вивчення) об'єкта за допомогою моделей, провести порівняльний аналіз та зробити висновки.

6  Назвати основні види досліджень, які виконуються за допомогою моделей, провести короткий аналіз та зробити висновки.

7  Назвати етапи процесу моделювання екосистем, дати повну характеристику 1-му етапу, проаналізувати та зробити висновки.

8   Назвати етапи процесу моделювання екосистем, дати повну характеристику 2-му етапу, проаналізувати та зробити висновки.

9   Назвати етапи процесу моделювання екосистем, дати повну характеристику 3-му етапу, проаналізувати та зробити висновки.

10  Описати  метод ітераційного (покрокового) наближення, охарактеризувати його особливість, проаналізувати та зробити висновки.загрузка...