загрузка...
 
Алгоритм виконання роботи
Повернутись до змісту

Алгоритм виконання роботи

Виписати вихідні дані згідно із заданим варіантом та відповідно до наведеної схеми (табл.6.3, 6.4).

Розрахувати показник величини маси сухого випадіння Мс з атмосфери на земну поверхню з пиловою речовиною, якщо відома концентрація речовин С в атмосфері (формула 6.3).

Розрахувати показник маси мокрого випадіння Мм речовин з атмосферними опадами на поверхню землі за розрахунковий період, якщо відома валова маса Мт техногенного викиду в атмосферу домішок стаціонарним джерелом за даними його технологічного циклу (ф-ла 6.4).

Розрахувати показник маси сухого випадіння Мс речовин на поверхню землі за розрахунковий період, якщо відома валова маса Мт викиду в атмосферу стаціонарним джерелом за даними його технологічного циклу  (ф-ла 6.5). 

Розрахувати показник сумарної маси випадіння М речовин з атмосфери на поверхню землі за розрахунковий період (добу, місяць, рік) (ф-ла 6.1). 

Провести порівняльний аналіз одержаних результатів.

Сформулювати висновки за результатами роботи.

 Таблиця 6.3 - Варіанти завдання вихідних даних концентрації   забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  промислових центрів,  мг/куб.м     

Но-мер

варіанта

Концентрація речовин в атмосфері,  мг/куб.м 

Домінуюча

галузь

промисловості

тверді речовини   Ст

азоту окисли Са

вуглецю окисли Св

сірчаний газ

Сс

1

0,1273 

0,0415  

1,6945

0,0361   

вуглепром

2

0,1610

0,0561

1,5717

0,0327   

місцева промисл.

3

0,2452

0,0356

1,1927

0,0133

будматеріали

4

0,3113 

0,0456  

1,3692

0,0146   

хім. пром.

5

0,7725 

0,1925

2,0998

0,0532 

чорна металургія

6

0,1954

0,1165

1,1423

0,0159

мідеплавильна

7

0,3733

0,0584

2,7667

0,0612

алюмінієплавильн.

8

0,1796 

0,029

3,0084

0,0286 

енергетика

9

0,1733

0,0390

2,1250

0,0162

нафтопром.

10

0,3244 

0,0446

1,9668

0,0156

нафтохімпром.

Таблиця 6.4 – Варіанти  завдання  вихідних  даних маси викидів в атмосферне повітря промислових центрів, тис.т/рік   

Но-мер

варі- анта

Викиди в атмосферне повітря,тис.т/рік

Домінуюча

галузь

промисловості

валовий викид  М,

тис.т / рік

тверді  речови-ни  Мт

сірча-ний газ     Мс

окис

вуглецю Мв

окисли азоту Ма

1

19,7

0,7

1,8

10,7

2,7

вуглепром

2

9,3

1,5

1,7

2,9

1,5

місцева промисл.

3

232,2

36,4

33,1

134,8

17,0

будматеріали

4

50,9

4,4

3,5

32,7

3,5

хім. пром.

5

291,6

22,2

29,0

166,2

12,9

чорна металургія

6

302,8

53,6

22,6

199,1

18,3

мідеплавильна

7

946,8

154,4

59,9

697,1

27,8

алюмінієплавильн.

8

578,1

78,5

50,0

396,7

44,7

енергетика

9

175,7

14,6

40,5

32,8

8,4

нафтопром.

10

93,7

1,9

13,9

37,4

5,4

нафтохімпром.

Вимоги щодо оформлення результатів роботи

      Звіт повинен містити:

Вихідні дані згідно із заданим варіантом завдання (пп. 1). 

Результати всіх послідовних розрахунків (пп.2-5).

Короткий аналіз  щодо одержаних результатів.

 Стислі висновки щодо одержаних результатів.загрузка...