загрузка...
 
Питання для самоконтролю
Повернутись до змісту

Питання для самоконтролю

Яку роль відіграють моделі в процесі накопичування знань та досвіду?

Охарактеризувати процес імітації та вказати його роль у дослідженні та моделюванні екосистем. 

Дати визначення поняття моделі та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки і навести приклади.

Дати визначення об’єкта моделювання в екології та навести приклади.

Назвати та охарактеризувати параметри системи. 

Що необхідно і достатньо вказати для того, щоб задати екосистему?

Дати визначення поняття моделі, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки в ній та зробити висновки.

Дати визначення поняття процесу моделювання, проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки цього процесу та зробити висновки.

Перелічити чотири складові принципової загальної схеми моделювання екооб'єкта та проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між ними.

Вказати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, проаналізувати логічні та причинно-наслідкові зв’язки й зробити висновки.

Назвати три послідовні етапи процесу моделювання екосистеми, дати характеристику кожному етапу та провести їх порівняльний аналіз.

Описати  метод ітераційного (покрокового) наближення, охарактеризувати його особливості та проаналізувати.загрузка...