загрузка...
 
2 Еволюція управлінської думки: історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні (школи менеджменту).
Повернутись до змісту

2 Еволюція управлінської думки: історичні етапи розвитку менеджменту в світі та в Україні (школи менеджменту).

Практика управління – дуже давня наука. В ІІІ тисячоріччі до н.е. у древній Шумерії записували комерційні справи на глиняних табличках. Висячі сади Вавілона, піраміди Єгипту з’явилися на світ лише внаслідок координованих організованих зусиль. Римська імперія – організація, яка проіснувала сотні років.

Перший вибух інтересу до управління – 1911 р. книга Ф.Тейлора «принципи наукового управління» - початок визнання управління наукою і самостійною галуззю дослідження.

Розрізняють чотири підходи до менеджменту:

підхід з позиції виділення різних шкіл;

процесний підхід – управління як безупинна серія взаємозалежних  управлінських функцій;

системний підхід – розглядає організацію як сукупність взаємозалежних елементів;

4) ситуаційний підхід – управління визначається ситуацією/

Процесний підхід:

планування;

організація;

мотивація;

контроль

Ситуаційний підхід (ймовірний, залежний від випадковості):

- розробка конкретних прийомів для рішення різноманітних ситуацій

Системний підхід (лише відкриті системи):

- вхід (інформація, матеріали, енергія , капітал, трудові ресурси)

- перетворення;

- вихід (продукція, послуга, тощо) – прибуток, соціальна відповідальність, частка ринку, рістзагрузка...