загрузка...
 
ТЕМА 2 – Поняття організації. Організація як суб’єкт управління 1 Що таке організація.
Повернутись до змісту

ТЕМА 2 – Поняття організації. Організація як суб’єкт управління 1 Що таке організація.

1 Організація - це група людей, діяльність яких координується (свідомо або спонтанно) для досягнення певної мети. В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називають підприємствами. Тому в конкретних випадках можна використовувати терміни підприємство, фірма тощо.

Організації поділяються на формальні та неформальні.

Формальні організації— це групи людей, діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство (організація)

 

 

 

 

 

Формальна організація

 

Неформальна організація

 

 

 

 

 

 

 

Трудовий колектив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівник

 

 

 

 

Корпорація

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Складові організаційної структури підприємства

Неформальні організації виникають і функціонують спонтанно. Якщо організація має одну мету - то це проста організація. Але в економіці в основному діють складні організації, які характери­зуються набором взаємопов'язаних цілей.

Організація є системою, тобто сукупністю взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

Організації створюються й існують внаслідок того, що задана ціль не може бути досягнута однією людиною або навіть групою людей, які працюватимуть незалежно та некоординовано. Менеджери займаються організаційною діяльністю, щоб виконати три речі:

- по-перше, процес організації підвищує ефективність і якість роботи. Групи людей, які ефективно працюють разом, можуть зробити набагато більше, ніж якби вони працювали по одному;

- по-друге, потреба в процесі організації зумовлена необхідністю встановлення відповідальності. Будь-які зусилля людей більш ефективні, коли вони розуміють свої специфічні обов’язки, добре орієнтуються у предметі своїх зобов’язань;

- по-третє, полегшення комунікацій. Формальна комунікація чітко слідує за структурою влади в організації. Так, коли людина знає, хто її керівник і якими підлеглими керує вона, то формальні лінії зв’язку встановлюються у двох напрямках. Цей процес охоплює всіх, тому існує комунікаційна лінія, що проходить згори до низу через усю організацію.загрузка...