загрузка...
 
2 Основні змінні організації.
Повернутись до змісту

2 Основні змінні організації.

2 Основні змінні в самій організації, які вимагають уваги керівництва, це цілі, структура, завдання, технологія і люди.

Цілі — це конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат організації (групи). Існує значний різновид цілей залежно від ха­рактеру організацій. Слід пам'ятати про те, що кожна служба і підрозділ мають свої цілі.

Структура — це взаємовідносини рівнів управління і видів робіт (функціональних областей), які виконують служби або підрозділи. Тут поєднуються горизонтальний і вертикальний поділи праці в організації. Можна виділити високу і плоску структури організацій.

Завдання— це види робіт, які необхідно виконати певним спосо­бом та в зумовлений термін. Це робота з предметами праці, знаряд­дями праці, інформацією та людьми.

Технологія — це засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини тощо) у вихідні (продукт, виріб). Історично технологія формувалася в процесі трьох переворотів: промислової революції; стандартизації; механізації та автоматизації із застосуванням конвеєрних складальних систем.

Люди – центральний фактор у будь-якій моделі управління. Для досягнення намічених цілей менеджери визначають:

- здатність співробітників;

- їхню схильність;

- потреби;

- очікування;

- сприйняття (інтелектуальне усвідомлення стимулів, одержуваних від відчуттів).загрузка...