загрузка...
 
ТЕМА 3 Поняття функцій менеджменту 1 Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.
Повернутись до змісту

ТЕМА 3 Поняття функцій менеджменту 1 Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

1 Під функціями менеджменту слід розуміти відносно відокремлені напрями управлінської діяльності (трудові процеси в сфері управлін­ня), які забезпечують управлінську дію. Вони відображають суть і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.

Функції менеджменту виникли в результаті поділу і спеціалізації праці. Файоль виділяв планування, організацію, розпорядництво, коор­динування і контроль. Науковці колишнього Радянського Союзу го­ворили про шість функцій: планування, організацію, координуван­ня, стимулювання, регулювання та контроль. Мескон, Альберт і Хедоурі запропонували розглядати чотири функції: планування, органі­зацію, мотивацію і контроль.

Отже, функції планування, організації, мотивації та контролю можна вважати головними, оскільки будь-яка інша управлінська діяльність буде здійснюватися шляхом послідовного їх застосування.

Наприклад, процес управління технічною підготовкою виробництва вимагає планування цієї діяльності, організації відповідних структур (служб, підрозділів), мотивації (стимулювання) працівників технічної підготовки, контролю результатів.загрузка...