загрузка...
 
2.1 Лінійна структура, її позитивні якості і недоліки.
Повернутись до змісту

2.1 Лінійна структура, її позитивні якості і недоліки.

Лінійна структура управління складається із взаємоупорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбинки, піраміди підпорядкування: директор-начальник цеху-майстер дільниці-бригадир, і т.д. У цьому ланцюгу немає керівника, який би не підпорядковувався сам і якому б не підпорядковувалися інші.  Тобто при цій структурі найбільшою мірою дотримується принцип єдиноначальності: одна особа зосереджує у своїх руках управління всією сукупністю операцій, підлеглі виконують розпорядження тільки одного керівника.

Класичний приклад лінійної структури – це адміністративно-командна система управління, при якій чітко прослідковується дистанція між різним ієрархічним суспільством, здійснюється сильна централізація влади.

Переваги лінійної структури:

- єдність і чіткість розпорядництва;

- погодженість дій виконавців;

- чітка система взаємних зв’язків між керівником і підлеглим;

- швидкість реакції у відповідь на прямі вказівки;

 

Керівник організації

 

 

 

 

Лінійний керівник 1

 

Лінійний керівник 2

 

 

 

Лінійний керівник 1.1

 

Лінійний керівник 2.1

 

 

 

Лінійний керівник 1.1.n

 

Лінійний керівник 2.1.n

 

 

 

Виконавці а1; а 1n;

 

Виконавці а2; а 2n

 

 

Рисунок 5.1 – Схема лінійної організаційної структури

- одержання виконавцями узгоджених між собою розпоряджень і завдань, забезпечених ресурсами;

- особиста відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу.

Недоліки:

- високі вимоги до керівника, що повинен мати численні різнобічні знання і досвід з усіх функцій управління і сфер діяльності, здійснюваних підлеглими, що обмежує можливості керівника з ефективного управління;

- перевантаження менеджерів вищого рівня, величезна кількість інформацій, потік паперів, множинність контактів із підлеглими і вищим керівництвом;

- тенденція до тяганини при вирішенні питань, що стосуються кількох підрозділів;

- відсутність ланок з планування і підготовки управлінських рішень.



загрузка...