загрузка...
 
4 Дивізійна структура
Повернутись до змісту

4 Дивізійна структура

Дивізійна структура управління передбачає поділ підприємства на окремі секції (дивізії), кожна з яких займається виготовленням окремих видів продукції, часто абсолютно різнорідних. Тобто, підприємство поділяється на частини-дрібніші підприємства. Як правило, такий поділ існує на великих фірмах, які, наприклад, можуть виготовляти автомобілі й комп’ютери. У цих умовах кожне утворене підприємство несе власну відповідальність за прибуток, виробництво й  реалізацію своєї продукції тощо.

Структурування в таких організаціях відбувається не за функціональною, а за об’єктною (предметною) ознакою.

Дивізійна структура зумовлює децентралізацію процесів прийняття рішень, обов’язки і відповідальність делегуються на рівні керівників окремими підрозділами. Ці менеджери можуть повноцінно враховувати специфіку в організації виробництва і збуту продукції в кожному підрозділі, причому сфера контролю звужується порівняно із функціональними структурами.

 

 

Керівник організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція А

 

 

 

Секція Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціональ-ний керівник 1А

 

Функціональ-ний керівник 2А

 

Функціональ-ний керівник 1Б

 

Функціональ-ний керівник 2Б

виробництво

 

реалізація

 

виробництво

 

реалізація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконавці

 

 

 

виконавці

 

 

Рисунок 5.6 – Дивізійна структура управління

 

Позитивні якості:

- більш міцний зв'язок виробництва із споживачами, прискорена реакція на зміни в зовнішньому середовищі;

- поліпшення координації робіт у підрозділах унаслідок підпорядкування одній особі;

- виникнення в підрозділах конкурентних переваг малих фірм.

Недоліки:

- зростання ієрархічності, вертикалі управління;

- дублювання функцій управління на різних рівнях приводить до зростання витрат на утримання управлінського апарату;

- дублювання робіт для різних підрозділів.загрузка...