загрузка...
 
ТЕМА 7 Комунікації у менеджменті 1 Поняття і загальна характеристика комунікацій.
Повернутись до змісту

ТЕМА 7 Комунікації у менеджменті 1 Поняття і загальна характеристика комунікацій.

Комунікація - це обмін інформацією, її змістом між двома і декілька людьми. Комунікації є процесами зв'язку працівників, підрозділів, організацій тощо.

Мескон, Альберт та Хедоурі підкреслюють, що комунікації виникають:

- між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією зі споживачами йде через рекламу, з державою - через звіти, з політичною системою - шляхом створення лобі в парламенті. Під дією зовнішнього оточення відбуваються наради, обговорення, телефонні переговори, готуються службові записки, відеострічки, звіти та ін;

- між рівнями, підрозділами та працівниками організації. Комунікації можуть здійснюватися:

- від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху донизу». Наприклад, начальник сповіщає підлеглим про додаткові завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін.;

- від нижчих рівнів до вищих. Найчастіше так надходить інформація про недоліки, покращання, страйкову ситуацію та ін., тобто спрацьовує принцип «знизу доверху»;

- між різними підрозділами (відділами, цехами тощо);

- між менеджером (керівником) і його робочою групою (апаратом);

- через неформальні комунікації (здебільшого шляхом розповсюдження чуток).загрузка...