загрузка...
 
3 Ємність ринку.
Повернутись до змісту

3 Ємність ринку.

Ємність ринку -  обсяг товару, що реалізується протягом певного часу (рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень).

Структурна формула для визначення ємності ринку будь - якого товару має такий вигляд:

, де     (13.1)

Єр  – ємність ринку певного товару чи послуг;

З  – запаси продукції у товаровиробника з минулого року;

І  – імпорт даної продукції протягом року;

Е  – експорт даної продукції протягом року;

Зм– зменшення нормативних запасів продукції  у продавця;

Зб– збільшення нормативних запасів продукції  у продавця;

Іо – подібний імпорт продукції;

Ео - подібний експорт продукції;

В –виробництво даної продукції протягом розрахункового періоду.

Подібний експорт та імпорт дуже важко обліковувати, тому у деяких випадках його у формулу не включають.

При визначенні ємкості ринку користуються такими методами дослідження:

статистичний - дані минулих років;

кабінетний – аналітично шляхом розрахунку;

польовий – шляхом опитування споживачів, найчастіше анкетування;

метод експертної оцінки –висновки роблять провідні фахівці галузі.загрузка...