загрузка...
 
2 Рівні каналу розподілу.
Повернутись до змісту

2 Рівні каналу розподілу.

Рівень каналу збуту – кількість посередників певного типу між товаровиробником та споживачем в Україні прийнята чотирьохрівнева система каналів збуту, яка має такий вигляд:

0 Виробник – Споживач

1   Виробник – Роздрібний торговець

2 Виробник – Оптовий торговець – Роздрібний торговець – Споживач

Виробник – Оптовий – Дрібнооптовий –Роздрібний – Споживач

У різних країнах використовують системи збуту різного рівня, при цьому рівні каналів збуту характеризуються шириною каналів та інтенсивністю.

Ширина – кількість незалежних посередників на окремому етапі.

Інтенсивність може мати три рівні:

Інтенсивний – реалізація товарів в будь-яких підприємствах роздрібної торгівлі.

 Винятковий – вибір одного посередника (уповноважений дилер).

 Селективний – передбачає 2, 3 підприємства роздрібної торгівлі в межах регіону.

До збутових форм відносять також лізинг – комплекс господарських заходів, пов’язаних з наданням товару у тимчасове користування на різних умовах.

Лізинг може бути: внутрішній, міжнародний, експортний, імпортний, фінансовий.

Розглянуті вище рівні каналів збуту передбачають, що кожен тип посередника повинен мати певне число однотипних посередників. На приклад канал першого рівня збуту передбачає наявність у ньому десяти підприємств роздрібної торгівлі. Канал другого рівня передбачає наявність двох, трьох великих оптових торговців та 20-30 підприємств роздрібної торгівлі. Канал третього рівня передбачає наявність двох, трьох крупних оптовиків і 10 дрібно оптовиків та 30-40 підприємств роздрібної торгівлі.

Оскільки між товаровиробником та споживачами працюють 10–100 посередників різного типу, то до них ставляться певні вимоги.

Основні оператори ринку, які обслуговують канали збуту є: олігархи, трейдер, дистриб’ютор, джобер, брокер, консепнатор, маклер, рілейтер, дилер, торговий агент, торговий представник, комівояжер, манчентайзер, супертайзер, супервізер. Основна проблема, яка при цьому виникає, – вибір посередника якому можна довірити свою продукцію. Критерії вибору: фінансовий стан, організаційні та показники збут, спеціалізація, репутація на ринку, охоплення ринку, запаси та склади, управління збутом.загрузка...