загрузка...
 
2 Контроль виробництва, реалізації продукції та прибутку.
Повернутись до змісту

2 Контроль виробництва, реалізації продукції та прибутку.

Одним з основних показників успішної діяльності підприємства на ринку є контроль виробництва та реалізації продукції.

Контроль за реалізацією передбачає:

Контроль фактичного обсягу реалізації продукції.

Контроль частин або сегментів ринку на яких працює підприємство.

Контроль ціни на продукцію.

Контроль умов купівлі –продажу товарів.

Контроль умов транспортування товарів з точки зору можливої втрати частини продукції.

Контроль асортименту.

Особливістю контролю за реалізацією є та обставина, що він може здійснюватися як вибірково, так і за повною контролінг програмою, але навіть за умови вибіркового контролю обов’язковим є контроль двох показників: кількості оборотів товарних запасів та тривалості обороту товарних запасів у днях.

 , де (19.1)       .                           

КО – кількість оборотів товарних запасів;

МЗ – матеріальні запаси.

 , де (19.2)                             

ОТЗ – обсяг товарних запасів.

При великій кількості обертів з найменшою їх тривалістю бізнес буде більш успішніший.

При контролі прибутковості в першу чергу визначається норма прибутку.

, де (19.3)            

НП – норма прибутку на вкладений капітал;

ЧП – чистий прибуток;

О – обсяг продажу.

Як засвідчує світовий досвід норма прибутку залежить від частки ринку, яку контролює підприємство, при чому характер залежності зображено на таблиці 19.3

Таблиця 19.3 – Залежність норми прибутку від частки прибутку

Частка ринку %

Норма прибутку %

1

2

<10

11

20-30

12

40

22

>40

25

Таким чином наведена статистика засвідчує, що обчислення обґрунтованою нормою прибутку може бути норма в межах 10-15%. Отримання вищої норми потребує мотивації та обґрунтування.

У зв’язку з тим, що більшість підприємств в Україні планують отримання значно більшої норми прибутку, здійснюється державний вплив на них шляхом указів Президента України.загрузка...