загрузка...
 
3 Ревізія маркетингової діяльності.
Повернутись до змісту

3 Ревізія маркетингової діяльності.

У випадку нульового рівня прибутковості або збитків за результатами фінансового року здійснюється ревізія маркетингової діяльності підприємства.

Стандартний план ревізії вміщує 6 розділів:

Ревізію маркетингового середовища.

 Макросередовище.

 При цьому аналізуються:

економічні фактори ринку або сегмента – можливі економічні кризи, падіння виробництва, нерегулярність виплати ЗП, введення додаткових податків, зборів, підвищення цін або тарифів тощо;

правові фактори – змінна чинного законодавства, введення додаткових обмежень, введення додаткового контролю за діяльністю;

науково-технічні фактори  - можлива зміна технологій, стандартів, нормативів та вимог до товарів, введення додаткового ліцензування;

політичні фактори – політична нестабільність у державі або регіонах;

фактори культурного рівня – освіта, професія, місце проживання, національність або приналежність до національних меншин.

Мікро середовище.

При цьому аналізуються:

ринки, сегменти та вікна в яких працює підприємство;

споживачі та покупці;

конкуренти;

система збуту на підприємстві;

постачальники сировини та комплектуючих.

Ревізія стратегії маркетингу.

При цьому аналізуються:

програма виробничої діяльності фірми (асортимент, конкурентоспроможність кожного товару, взаємозв’язки між виробничими підрозділами та службою маркетингу);

завдання та цілі маркетингу (відхилення та їх причини);

стратегія маркетингу (можлива зміна стратегії, інтернаціоналізації, диференціації, диверсифікації).

Ревізія організації маркетингу.

При цьому аналізуються:

структура управління маркетингом (найчастіше це призводить до впровадження по товарної лінійно-функціональної схеми управління);

ефективність структури управління (успішність виконання функціональних обов’язків усіх посадовців структури);

взаємодія виробництва НДР (у разі відсутності досліджень товарів, ринків, споживачів).

Ревізія системи маркетингу.

При цьому аналізуються:

системи маркетингової інформації;

система планування маркетингу (відхилення від раніше складених планів та програм);

система розробки товарів;

система контролю маркетингу.

Ревізія результативності маркетингу.

При цьому аналізуються:

Прибутковість;

ефективність витрат.

Ревізія складових маркетингу.

При цьому аналізуються:

товарів та послуг;

ціни на товари і послуги;

системи розподілу та товароруу;

реклама;

професійний рівень збутового персоналу.

Ревізія, як правило здійснюється в такій послідовності:

визначається, хто має здійснювати ревізію – власними силами чи з залученням експертів або аудиторних фірм;

встановлюються терміни її проведення;

визначається сфера ревізії (вибіркова чи загальна);

визначаються форми проведення (співбесіди з працівниками, анкетування, документальна перевірка);

проведення ревізії;

- передача результатів керівництву підприємства.загрузка...