загрузка...
 
1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 1.1.Поняття і зміст господарського механізму
Повернутись до змісту

1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ 1.1.Поняття і зміст господарського механізму

 Господарський механізм суспільства – це суспільна система суб'єктів господарювання, які володіють своїми господарськими механізмами, і їх господарська діяльність регулюється суспільними господарськими інститутами. Господарський механізм є системою, яка постійно вирішує господарські (виробничі) проблеми на макрорівні. Основними змістовними (структурними) елементами господарського механізму є суб'єкти господарювання і господарські відносини, що беруть активну участь в організації суспільного виробництва і визначають її.

Суб'єкти господарювання, як відомо, користуються різноманітними засобами господарювання: ресурсами і чинниками, необхідними в господарському організаційному процесі, - продуктивними силами і продуктами праці; природою, знаннями, інформацією. Самі по собі такі ресурси і фактори не входять в господарський механізм, вони знаходяться поза механізмом. Ці ресурси і фактори є або об'єктами дії, як, наприклад, продуктивні сили, або засобами досягнення цілей господарювання, що сприяють ухваленню господарських рішень (наприклад, інформація). Не будучи безпосередньо елементами господарського механізму, ресурси і фактори, неначе стають такими в тій мірі, в якій вони використовуються суб'єктами господарювання. У господарського механізму досить складні відносини з політичною системою: суб'єкти господарювання підпадають під вплив з боку політичних рухів і партій. Політичний фактор (недержавний) не включають, його враховують як активний елемент серед функціонування господарського механізму. В окремих випадках правлячі партії, їх органи можуть фактично виконувати функції суб'єкта господарювання. Розглядаючи змістовний склад господарського механізму, необхідно пам'ятати, що межі цієї системи розмиті, не визначені та ще рухомі. Господарський механізм – достатньо складна суспільна система, для якої характерний високий ступінь невизначеності іманентних зв'язків і відносин, а також загальної поведінки, щось внутрішньо властиве якому-небудь предмету, явищу, процесу. Це відкрита, багато в чому вірогідна система, що змінюється. У такому механізмі немає нічого власне механічного. Немеханічний характер суспільного виробництва і господарського механізму обумовлені такими положеннями (моментами):

1. Рух господарства - досить складний рух. Це рух по "колу" в процесі продуктообміну і рух від однієї господарської ситуації до іншої. Це - спіралевидний рух. 2. Господарству і господарюванню властиве постійне оновлення.

3. Збіг між об'єктивними результатами і попереднім суб'єктивним наміром часто і певною мірою вірогідний (перш за все стосується співвідношення витрат і результатів).загрузка...