загрузка...
 
1.4.Структура господарського механізму
Повернутись до змісту

1.4.Структура господарського механізму

 Господарський механізм підприємства – це механізм взаємодії керуючої і керованої підсистем, сукупність конкретних форм і методів дії на економіку підприємства (підрозділів).

 Оскільки фактори управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, правову і політичну природу, комплексний механізм управління повинен бути системою економічних, мотиваційних, організаційних і політичних механізмів, формованих під впливом права. Оскільки існують різні визначення господарського механізму, то і структура представляється неоднозначно. Структуру ГМ через неоднорідність його елементів представляють у декількох розрізах: як сукупність елементів єдиного механізму;як сукупність (система) окремих механізмів; як комплексну категорію управління – сукупність ряду основних категорій управління.

 Основними елементами господарського механізму (варіант – організаційно-економічний механізм) є планування, стимулювання, організація управління . Ці елементи, можна сказати, є класичними складовими ГМ. Ці структури характерні для різних рівнів управління підприємством.

 Господарський механізм (варіант терміна «економічний механізм») як комплексна система управління включає економічні, мотиваційні, організаційні, правові і політичні механізми.

ГМ як комплексна категорія управління - сукупність ряду основних категорій управління. Механізм управління необхідно розглядати як складову (найактивнішу частину) системи управління, забезпечуючу дію на фактори, від стану яких залежить результат діяльності керованого об'єкта.

Механізм управління (МехУ) є складною категорією управління. Сукупність організації управління (ОргУ) з механізмом управління утворює систему управління (СУ) з певним об'єктом управління (ОУ), наприклад, підприємством. Даний вислів можна подати у вигляді

 СУ = (ОУ, МехУ, Орг.У)                           (1.1)

 Для даного об'єкта управління (ОУ) механізм управління формується з таких елементів: МехУ = (ЦУ, КУ, ФкУ, МУ, РУ), де ЦУ - цілі управління (наприклад, прибуток, інноваційний розвиток); КУ – критерії управління (кількісний аналог цілей); ФкУ – фактори управління – елементи об'єкта управління і їх зв'язку, на які здійснюється дія на користь досягнення поставлених цілей. Це можуть бути взаємозв'язані між собою чинники виробничого, технічного, економічного, соціального, організаційного, правового і політичного характеру; МУ – методи управління (економічні, організаційно–правові, соціально-психологічні); РУ – ресурси управління (матеріальні і фінансові ресурси, соціальний і організаційний потенціал, при використанні яких реалізується вибраний метод управління і забезпечується досягнення поставленої мети).

 Організація управління (ОргУ) є також складною категорією управління:

ОргУ = (Сбу, ФУ, УВ, ПУ, ТУ, ТСУ)        (1.2)

 де Сбу – суб'єкт управління; ФУ – функції управління; УВ – управлінські відносини між різними суб'єктами управління; ПУ – програма управління; ТУ – технологія управління; ТСУ – технічні засоби управління.загрузка...