загрузка...
 
2.3. Господарський механізм як система організаційно - економічних форм
Повернутись до змісту

2.3. Господарський механізм як система організаційно - економічних форм

 Господарський механізм виступає як інтеграційна форма прояву економічних законів. Це слід розуміти таким чином: на поверхні економічного життя господарський механізм є сукупністю організаційно – економічних форм, за допомогою яких держава здійснює функцію управління економікою, а також створює необхідні передумови для формування ринкових відносин. При цьому господарський механізм – це не проста сума організаційно–економічних форм, а явище, що відображає взаємозв'язок між ними, взаємопереходи (тобто система організаційно – економічних форм).

 Характеристика господарського механізму як цілісної системи із своєю структуроутворюючою основною свідчить про наявність у нього інтеграційної функції, яку не можна звести до простої суми функцій, виконуваних кожним його елементом. Це головна функція, що визначає спрямованість функціонування господарського механізму. Такою функцією господарського механізму є узгодження інтересів усіх ланок господарської системи, забезпечення руху суперечностей у бік їх вирішення. Механізм господарювання як система організаційно – економічних форм включає три структурно – функціональних підсистеми: планування, стимулювання і організацію, причому кожна з цих форм застосовується в безлічі інших форм, що виконують свої функції. Підсистема планування включає: прогнозування, довгострокове, середньострокове і поточне планування. Підсистема стимулювання – економічні важелі і стимули виробничої діяльності, прискорення НТП, кредитно-фінансова система. Підсистема організації – форми організації і управління виробництвом з відповідною регламентацією прав і обов'язків.

 При визначенні структури господарського механізму необхідно враховувати і його рівневу специфіку (галузь, підприємство, підрозділ). Специфіка прояву виробничих відносин на рівні підприємств багато в чому визначається його відносною економічною самостійністю (відособленістю). Характеризуючи господарський механізм як структурно – функціональну цілісність, систему організаційно – економічних форм, важливо підкреслити, що зовнішнім його проявом є надбудовні форми – юридичні і правові.загрузка...