загрузка...
 
Запитання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Запитання для самоперевірки

Розкрийте сутність та функції цін.

Яка існує класифікація цін?

Наведіть методи ціноутворення та їх особливості.

Яка сутність та функції внутрішньої ціни підприємства?

Розкрийте сутність гуртових та роздрібних цін.

Яким чином можуть формуватися внутрішні ціни підприємства?

Яким чином розподіляється прибуток підприємства між його підрозділами?загрузка...