загрузка...
 
Запитання для самоперевірки
Повернутись до змісту

Запитання для самоперевірки

Розкрийте сутність та види контролю.

Розкрийте сутність економічного та неекономічного стимулювання.

У чому полягає сутність механізму стимулювання робітників у прибутку?

Які існують джерела матеріального стимулювання?загрузка...