загрузка...
 
Список літератури
Повернутись до змісту

Список літератури

1. Охрана труда в машиностроении /Под ред. Е.Я Юдина.,  С.В. Белова.- М.: Машиностроение,1983.- 432 с.

2. Безопасность производственных процессов: Справочник /Под ред. С.В. Белова. -М.: Машиностроение, 1985.- 448 с.

3. Власов А.Ф. Безопасность при  работе на металлорежущих станках.- М.: Машиностроение, 1977.-  189 с.

 4. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник /Под ред. С.В. Белова.-М.: Машиностроение, 1989.- 366 с.

      5 Роботоризированные производственные комплексы /Под ред. Ю.Г. Козырева, А.А.Кудинова.- М.: Машиностроение, 1987.- 357 с.

1 Успішне розв’язання задач із створення безпечних і нешкідливих умов праці для працюючих на підприємствах машинобудування, багато в чому залежить від широкого впровадження безпечної техніки і колективних засобів захисту. Вихідний матеріал від заготовки до готового виробу проходить цілий ряд стадій, які характеризуються різними виробничими процесами. У свою чергу кожному з них притаманні як спільні для всієї галузі, так і специфічні, властиві тільки даному технологічному процесу, небезпечні і шкідливі фактори.

Основними технологічними процесами в машинобудуванні є: (див. план лекції).загрузка...