загрузка...
 
Тести для самоконтролю.
Повернутись до змісту

Тести для самоконтролю.

 Серед запропонованих варіантів знайдіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

 

3.1 Які з названих факторів впливають на наслідки дії на людину отруйних хімічних речовин?

1 Фізико-хімічні властивості речовини.

2 Час впливу.

3 Концентрація речовини в середовищі.

4 Запах речовини.

5 Поширення речовини у виробництві.

3.2 Які речовини можуть викликати хімічні опіки тіла людини?

1 Мінеральні кислоти (соляна, сірчана, азотна).

2 Концентровані розчини лугів.

3 Органічні розчинники.

4 Поверхнево-активні речовини (ПАР).

5 Соляні розчини.

3.3 Які з названих умов можуть стати причиною самозаймання горючих речовин?

1 Сильно розвинута пориста поверхня речовини, яка адсорбує кисень повітря.

2 Зростання швидкості окисної реакції речовини.

3 Мала тепловіддача в навколишнє середовище.

4 Здатність речовини утворювати паро газоповітряні суміші.

5 Речовини з високою температурою спалаху.

3.4 Що мається на увазі  під поняттям герметичність?

1 Непроникність рідинами і газами стінок і з'єднань, які обмежують внутрішні обсяги устаткування.

2 Замкнутий внутрішній обсяг хімічного устаткування.

3 Вчасно випробувані трубопроводи, балони і ємності, які працюють під тиском.

4 Усе хімічне устаткування, яке відповідає «Правилам улаштування і безпечної експлуатації ємностей, що працюють під тиском».

5 Хімічне устаткування, не підвладне корозії.

3.5 З якою періодичністю повинні проходити випробовування системи, які працюють під тиском?

1 Ємності випробовуються їх власником гідравлічно один раз у 8 років, а один раз у 4 роки ними здійснюється внутрішній і зовнішній огляд.

2 Балони випробовуються один раз у 5 років тиском, який перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення.

3 Ємності випробовуються виготовлювачем гідравлічно один раз у 7 років, а внутрішній і зовнішній огляд – один раз у 3 роки.

4 Балони випробовуються тиском, який перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення для не корозійних газів 1 раз у 5 років, а корозійних – 1 раз у 2 роки.

5 Балони випробовуються тиском, що перевищує робочий в 1,5 разу організацією, що здійснює їхнє наповнення.

3.6 Назвіть основні причини травмонебезпеки ремонтних і очисних робіт у хімічній промисловості.

1 Широке застосування ручної праці.

2 Перебування в плині тривалого часу в незручному змушеному положенні.

3 Необхідність часто знаходитися в закритій апаратурі.

4 Можливість контакту із шкідливими речовинами при високій або низькій температурі.

5 Можливість непогодженості дій ремонтного й експлуатаційного персоналу.

3.7 Яких основних запобіжних заходів повинні дотримуватися робітники при розбиранні фланців хімічного обладнання?

1 Надягти маску  протигаза.

2 Закрити шию коміром спецодягу.

3 Насунути рукава спецодягу на рукавиці.

4 Чоботи повинні бути заправлені під штани.

5 Зробити запис в спеціальному журналі про наміри  розбирати фланці.

3.8 Якими заходами повинна забезпечуватися безпека ремонтів машин і механізмів?

1 Відключенням устаткування від джерел, які могли б привести його в дію.

2 Для устаткування з обертовими, або елементами, що рухаються, обов'язковим є їхнє подвійне відключення: поряд із відключенням електричного струму, обов'язкове роз'єднання сполучних муфт або зняття привідних ременів.

3 Особиста передача в ремонт і прийом з ремонту устаткування з боку персоналу виробничого цеху і керівником ремонтних робіт.

4 Проведення ремонту машин і механізмів неприпустимо без розроблення докладних планів і етапів роботи.

5 На пускових пристроях обов'язкова наявність плаката: «Не включати, працюють люди».

3.9 Ким визначаються заходи безпеки при проведенні особливо небезпечних робіт в  спеціальному документі – наряді-допуску?

1 Профспілковим комітетом.

2 Бригадиром.

3 Головним інженером.

4 Начальником цеху.

5 Виконавцями робіт.

3.10 До робіт на висоті відносять роботи, які доводиться виконувати на висоті вище зазначеної від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу.

1   15 м.

2   5 м.

3   1,5 м.

4   2 м.

5   1 м.загрузка...