загрузка...
 
ВИСНОВКИ
Повернутись до змісту

ВИСНОВКИ

У навчальному посібнику викладені основи методу скінченних елементів у застосуванні до задач коливань механічних систем. Розглянуті питання, пов'язані з визначенням власних частот і форм коливань, а також побудовою частотних характеристик конструкцій.

Метод скінченних елементів орієнтований на використання ЕОМ, що обумовлено необхідністю виконання великої кількості операцій над матрицями.

Необхідно відзначити, що для ідеалізації однієї й тієї самої конструкції можна застосовувати різні типи скінченних елементів. При роботі з ними доводиться вирішувати питання про те, які елементи краще вибрати – найпростіші першого порядку або більш складні багатовузлові. Для визначення першої власної частоти коливань пружної системи досить застосувати скінченні елементи першого порядку. Для підвищення точності обчислень варто значно збільшувати ступінь дискретизації системи або використовувати багатовузлові елементи.

Сфера застосування МСЕ не обмежується завданнями теорії коливань і міцності; вона охоплює широке коло технічних питань гідродинаміки, аерогідропружності, теплопередачі й т.п.

Можна сподіватися, що матеріал посібника послужить достатньою базою для більш глибокого вивчення проблем теорії міцності, стійкості, коливань.загрузка...