загрузка...
 
40 Датчики вологості
Повернутись до змісту

40 Датчики вологості

Важливість величини вологості повітря насамперед пов’язана з повсякденним життям людей та функціонуванням деяких пристроїв.

Вологість повітря характеризують такими трьома параметрами, як:

абсолютна вологість Fа, що показує, яка кількість води (в г) знаходиться в 1м3 повітря;

вологість насичення Fн, яка характеризує максимальну кількість води в 1м3 повітря при даній температурі й атмосферному тиску без утворення конденсату;

відносна вологість .

Дуже простим є датчик вологості (ДВ) конденсаторного типу (рис. 3.13). Принцип роботи базується на тому, що діелектрична проникність плівки (1), а отже, і ємність конденсатора (С), залежать від вологості.

 

Рисунок 3.13 – Принципова схема будови діелектричного ДВ: 1–діелектрична плівка; 2-плівка Au; 3-контакт; 4-  електроди

Робоча характеристика – залежність C(Fа) – має майже лінійний характер, і вона легко перетворюється у залежність напруги на конденсаторі від Fа за допомогою схеми лінеаризації.загрузка...