загрузка...
 
4 Задачі до розділу 7
Повернутись до змісту

4 Задачі до розділу 7

Задача 1 Зобразити схематично двоелектронні оже-процеси, які пов’язані із переходами KL1L1 та LM1M1.

Задача 2 Зобразити схематично перехід L1 L2M1 (перехід Костера-Кроніга) і вияснити, чи можливий цей перехід без випромінювання фотонів.

Задача 3 У методиці ОЕС для отримання dN(E)/dE на фон накладається збурююча напруга , в результаті чого струм зібраних електронів стає модульованим: . Розкласти в ряд Тейлора модульований струм до доданків четвертого порядку малості. Обґрунтувати, якими доданками цього ряду можна знехтувати.

Задача 4 Побудувати теоретичний мас-спектр Cu, Ag, i Ti із урахуванням однозарядних одно-, дво- і триатомних іонів.

Задача 5 Визначити час, необхідний для розпилення шару Si товщиною d=50 нм іонним пучком з густиною струму 10-1А/м2 та енергією Е0=45кеВ іонів Ar. Скористатися розрахунковими даними [5, рис. 4.2] залежності виходу розпиленого Si від енергії Е0 та атомного номера.загрузка...