загрузка...
 
Література для самостійної роботи студентів
Повернутись до змісту

Література для самостійної роботи студентів

Бабій М. Безальтернативність багатоконфесійності: Проблеми свободи релігії у контексті релігійного багатоманіття в Україні // Людина і світ. – 2004. – № 5.

Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 2005.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) –ETS № 005 //

Констан Б.  О  свободе  у  древних   в ее  сравнении  со  свободой  у современных людей (1819) // Полис. – 1993. – №2.

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К., 1996.

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2005.

Лупарев Г.П. Свобода совести: «священная корова» или конституционно-правовой анахронизм? // Религия и право. – 2002. – №2.

Международный пакт о гражданских и политических правах. – М., 1998.

Милль Дж. О свободе: Пер. с англ. // Наука и жизнь. – 1993. –  № 11, №12.

Нечаев А.Б. Религия и нравственность в секулярном мире: Материалы   научной   конференции,   28-30  ноября  2001 г. – СПб., 2001. – С. 63-68.

Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К., 2004.

Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.загрузка...