загрузка...
 
Передмова
Повернутись до змісту

Передмова

Синтаксис української літературної мови – багате надбання загальнонародної української культури. У своїх гнучких різноманітних формах висловлення, що склались у чітку закономірну систему, він відтворює історичні скарби мислення, переживань і почуттів, а отже, й мовні взаємини всіх поколінь українського народу. Мета пропонованих навчальних матеріалів – допомогти студентам засвоїти  теоретичний курс синтаксису сучасної української літературної мови, стимулювати їх до вдосконалення  культури  усного й писемного мовлення.

У зв’язку з реформуванням системи освіти в Україні зменшується аудиторне навантаження, натомість посилюється роль і місце самостійної роботи студентів у навчальному процесі. У зв’язку з цим подаємо  відомості із загальних питань синтаксису, словосполучення та простого речення у вигляді логічних схем, опорних конспектів, таблиць, які узагальнено відбивають основні положення лінгвістичного матеріалу. Це спростить і полегшить роботу з вивчення теоретичного матеріалу, допоможе відтворити, узагальнити  й систематизувати матеріал проблемно-установочних лекцій з теоретичних питань синтаксису. Крім того, опорні конспекти мають практичне спрямування, оскільки дають певні рекомендації щодо визначення, класифікації та характеристики мовних явищ, що в свою чергу сприятиме виробленню навичок синтаксичного аналізу словосполучення та простих речень різних типів. Поряд із синтаксичними відомостями до кожної з тем пропонуються правила пунктуації. Це допоможе студентам удосконалити навички пунктуаційної грамотності.

У підготовці лекцій використано матеріали рекомендованих Міністерством світи і науки, молоді та спорту України підручників, навчальних посібників з сучасної української мови для студентів вищих навчальних закладів (автори: М. Я. Плющ, О. Д. Пономарів, М. У. Каранська, Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук, І. П. Ющук та ін.) й Українського правопису.загрузка...