загрузка...
 
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
Повернутись до змісту

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ І ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

 

Вставні слова і словосполучення на письмі виділяються комами

 

Ви, бачу, також мудрець за чужою спиною (М.Стельмах).

Залежно від контексту деякі слова можуть вживатися то як вставні, то як невставні

Генерал, видно, був чимось незадоволений … (О.Гончар);

Видно місто, далі поле у моєму вікні … (М.Рильський).

Після сполучників перед вставним словом ставиться кома

 

І, може, стало десь боляче Всесвіту? (Ю.Смолич)

Якщо приєднувальний сполучник стоїть на початку речення  (після крапки) і передує вставному слову, то він переважно не відділяється

Співає світ захриплими басами. І певне, це вже зветься небесами… (Л.Костенко).

Якщо вставне слово стоїть після сполучника а, то кома після нього може ставитися, а може не ставитися (якщо цей сполучник стосується саме вставного слова)

 

Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа… (Л.Костенко).

Якщо вставні слова стоять на початку або в кінці відокремленого звороту, то вони відокремлюються разом із зворотом

Проте коли вставне слово стосується не звороту, а інших слів у реченні, то воно відокремлюється за загальним правилом

 

Вранці, очевидно о восьмій годині, він прийде.

 

Вранці, о восьмій годині, він, очевидно,  прийде.

Іноді вставне слово не відокремлюється комою від того слово, якого стосується, щоб не порушити цілісності змісту висловлення

Обидві книжки, очевидно спеціально, були покладені зверху.

Якщо вставне слово стоїть після переліку однорідних членів речення й передує узагальнюючому слову, то перед вставним словом ставиться тільки тире, а після нього – кома.

Скатертина, тарілки, ложки, виделки і ножі – словом, все, що треба для сервірування столу, було вже давно готове.

Два вставні слова відокремлюються одне від одного комами

Старенька! Вибачте, на жаль, це справді так! Можливо, десь тепер надівши окуляри, ви прочитаєте, по знаку кожен знак, ці строфи… (М.Рильський).

Виділяються комами вставні речення різних типів, що приєднуються за допомогою сполучників і сполучних слів

Слово Агапіта, як сказали б сучасні медики, було словом талановитого гіпнотизера (з журн.).

Вставлені конструкції (слова, словосполучення, речення), які передають додаткову інформацію, зауваження, виділяються найчастіше дужками

Інколи дужки заміняються комами й тире, якими, як правило, виділяються ускладнені вставлені компоненти

Улітку під вербою біля хати (Як добре, що скінчилася зима!) Княгиня почала дітей навчати (М.Руденко).

 

Ще недавно, - просто, здається, вчора було, - стояли ми з нею під нашою любимою вишнею (М.Коцюбинський).

Вставлені конструкції, які граматично значно тісніше пов’язані з основним реченням - тобто нема потреби їх різко відмежовувати від основного речення, - виділяються переважно тире

Якщо вставлене речення виділяється двома тире, то кома, яка повинна стояти на місці розриву, ставиться перед другим тире або вставлена конструкція виділяється комами з тире

За вікном – згори було видно – шуміло, вирувало залите сонцем місто (С.Скляренко).

 

Він головою в такт мелодії кивав – це взагалі була його питома риса, - і, певне, перед ним в ту хвилю проліта далекий сон: хатки, повита хмелем ліса… (М.Рильський).

Якщо вставляється пряма мова без слів автора, то вона береться в лапки й виділяється дужками

 

Якщо, крім прямої мови, є й слова автора, то лапок може і не бути

Об’їздив батько далеких і близьких, навіть вмостився в одну туристську групу («Подивлюся, як там за морями-океанами люд живе…») (В.Большак).

 

Виявляється, вони встають не рано (Валеріан пізно працює! Пояснила товаришка Підмогильна), але пообіцяла зараз же Валеріана збудити (Ю.Смолич).

У дужки беруться самостійні вставлені речення, які не розривають основної структури речення

На цій землі жили ми споконвіку, лише обличчя змінювали трохи. (Так змінює своє русло потік, але вода клекоче крізь епохи одна і та ж!)… (Д.Павличко).

У дужки беруться знаки оклику чи знаки питання, а також питальні й окличні слова, що виражають ставлення автора до висловленого

Рано-вранці місячну підкову здавши (вкотре!) без жалю в архів, викликаю птаство на розмову… (І.Муратов).

 загрузка...